D1

Zadnji Teden

V torek, 6. 6. se začne pisni del, prve izpitne enote iz SLOVENŠČINE, OB 9.00.

Podrobnejša navodila in seznam kandidatov po prostorih so na povezavi:

https://www.sc-krsko.si/index.php/zakljucniizpiti

 

 

Danes v petek, 19. 5. zaključujejo s šolskim letom 2022/23 tretji letniki. V ponedeljek, 22. 5. 2023, imate podelitev spričeval in obvestil o uspehu:

3. MIZAR 8.10

3. FRIZER 10.10

Vsa obvestila o poteku priprav in zaključnem izpitu imate pod zavihkom ZAKLJUČNI IZPITI https://www.sc-krsko.si/index.php/zakljucniizpiti

Jutri, v petek,12.5. 2023, bomo posvetili dve šolski uri, kulturi nenasilja in strpnosti. 
 
V ta namen bo urnik prilagojen, zato vam v prilogi posredujemo razpored prostorov za izvedbo  pouka na to tematiko.

Razred

Učilnica

Učitelj

2. frizer

3

1. ura Kneževič Natalija,

2. ura Tjaša Seničar

2. mizar

 

6

2. in 3. ura Kneževič Natalija

3. mizar

 

1

6. in 7. ura Vesna Adžaga in Brigita Kerenčič

3. frizer

 

1

6. in 7.  ura Vesna Adžaga in Brigita Kerenčič

1. frizerski tehnik

1

1. in 2. ura Jana Škoda

ŽELIMO VAM LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

velikanoc

Danes smo se v okviru predmeta AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO spoznali z delom gasilcev. Gostili so nas gasilci prostovolnjega društa Sevnica. Gospod Gašper Janežič je našim dijakom temeljito predtavil vse dejanosti gasilcev. Za predstavitev in sprejem se najlepše zahvaljujemo.

Najstarejše gasilsko društvo v občini Sevnica je prav sevniško. Mesto je bilo v preteklosti pogosto žrtev požarov. Najstarejši zapis sega v leto 1763. Zaradi neprevidnosti neke krojačice je požar upepelil ves trg. Ostali sta samo cerkvi, gradova in tri hiše. Leta 1854 je trg spet pogorel. Takrat je pogorela tudi župnijska cerkev. Zaradi požara se Sevnica dolgo ni opomogla. Šele v času, ko so začeli graditi železnico do Siska, je mesto zopet zaživelo.

O ustanovitvi sevniškega društva je izredno malo zapisanega, ker se zapisi niso ohranili. Našla so se Pravila za prostovoljno požarno brambo v Sevnici. Letnica ustanovitve Gasilskega društva Sevnica je še danes sporna. Najverjetnejša je letnica 1879, nahajajoča se v zemljiški knjigi občinskega sodišča Sevnica. Gasilsko društvo Sevnica vodi kot letnico ustanovitve 1879.

Ohranil se je zapisnik občnega zbora Prostovoljne gasilske čete Sevnica, ki je potekal 26. januarja 1936. Takratna članarina za redne člane je znašala mesečno 1,50 din, za podporne člane pa je bila 5 din. Temelji gasilskega doma so bili postavljeni že pred drugo svetovno vojno. Po vojni se je gradnja nadaljevala pod vodstvom zagnanega predsednika Jožeta Smodeja. O delovanju društva je napisanih več kronik, ki so izšle ob 100-letnici, 120-letnici sevniškega društva in leta 2003, ko je zaključil uspešno 30-letno vodenje društva predsednik Anton Koren.

Danes je PGD Sevnica osrednja gasilska enota v občini Sevnica, razvrščena v 4. kategorijo gasilskih enot, prav tako pa opravljamo dejavnosti GEŠP enote. V operativni enoti deluje 59 ustrezno usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev. PGD Sevnica že od leta 1997 opravlja naloge GEŠP enote, kar pomeni smo s strani URSZR pooblaščeni za izvajanje posredovanj v primeru  prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi ter nesreč na in iz vode. GEŠP naloge opravljamo na področju občine Sevnica, Radeče ter delu občine Šentjur pri Celju. V enoti deluje tudi potapljaška enote ter enota za reševanje z vrvno tehniko. Letno operativna enota opravi povprečno 140 intervencij.

 

Strokovnamizar

V mesecu dni med 22. marcem, dnevom voda, in dnevom Zemlje, ki bo 22. aprila, si bodo
obiskovalci Qlandie lahko ogledali razstavo krajinskih fotografij dijakov Gimnazije Krško in
Srednje šole Sevnica. Gre za izbor najboljših na lanskem šolskem natečaju z naslovom “Mi v
pokrajini”. Razstavo je pripravila profesorica Jana Škoda.
Kljub mladosti ali prav zaradi nje so dijakinje in dijaki vsak na svoj način pozorno opazovali
pokrajino okrog sebe ter ujeli trenutke in poglede, ki so jih navdušili. Ta pokrajina je njihov dom,
prostor počitka in aktivnosti, prostor samotnega premisleka in druženja z vrstniki, vir naravnih
dobrin in obljuba prijazne prihodnosti.
Kulturni dogodek ob otvoritvi razstave so pripravili dijaki prvega letnika Gimnazije Krško. Poezijo
o vodi so prepletli z inštrumentalno glasbo in petjem, ob tem pa predstavili tudi začetek poteka
ti. čebulnega testa ugotavljanja kvalitete vode. Test se bo na očeh obiskovalcem Qlandie izvajal
na vzorcih vode iz plastenk, iz šolske pipe, iz izvira v Kozjem, iz Leskovškega potoka pri OŠ
Leskovec ter iz Save pri Žadovinku.
Ker voda vpliva na rast in razvoj živih celic ter organizmov, bomo torej v naslednjih tednih
opazovali predvsem različno rast čebulnih koreninic in potem z nadaljnjo analizo teh koreninic
sklepali o prisotnosti oz. odsotnosti škodljivih snovi v vodi. V laboratoriju se potem namreč lahko
pregleda tudi rastne vršičke korenin na celični ravni - iz razmerja med nepoškodovanimi in
poškodovanimi kromosomi v celici pa potem dobimo že zelo natančno sliko o kakovosti vode.
Vemo, da dognanja pri testu s čebulo niso enostavno prenosljiva na človeka, gotovo pa gre za
korelacijo.
Vabimo vse dijake, učitelje, starše in vse obiskovalce, da si vzamejo čas, postojijo ob mladostnih
fotografijah in razmislijo o pomenu kvalitetnih voda ob opazovanju čebulnega testa.

Mentorica:

Veronika Gradišek, prof.

 

Tekmovanji POLIGLOT in POLIGLOT 3 za dijakinje in dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol organizira Šolski center Velenje, letos bo to že 15.tekmovanje iz znanja angleščine. Na naši šoli smo šolsko tekmovanje organizirali v torek, 28.2., na Srednji šoli Krško in v četrtek, 1.2., na Srednji šoli Sevnica. Zanimanje za tekmovanje je bilo veliko predvsem med dijakinjami in dijaki poklicnih programov, kjer skupaj tekmujejo vsi letniki, pokazati pa so morali znanje iz besedišča, slovnice, rabe jezika in bralnega razumevanja. Med dijaki 3.letnikov in 2.letnika PTI je bilo zanimanje malce manjše, tudi oni so morali pokazati znanje v malo zahtevnejših nalogah na istih področjih kot njihovi sovrstniki iz poklicnih programov, oboji pa so morali poznati tudi idiome s področja športa. 
Najboljša na šolskem tekmovanju POLIGLOT 3 je bila Hana Čepin s Srednje šole Sevnica, najboljši na tekmovanju POLIGLOT pa Niko Preskar s Srednje šole Krško. Na državno tekmovanje POLIGLOT 3, ki bo 1.4. v Velenju, so se poleg Hane uvrstili še Matej Hlebec, Klemen Bohorč, Lana Rekić Srednja šola Sevnica, Jasmin Krsna Juratovec in Žiga Bajc.
Državnega tekmovanja za strokovne šole, ki bo 18.3. v Mariboru pa se je poleg Nika uvrstil tudi njegov sošolec Mark Strgar. 
Vsem želimo, da se na državnem tekmovanju, kjer bodo pisali tudi naloge pisnega sporočanja in slušnega razumevanja, odlično odrežejo.
 
           ČESTITKE ZA OLDIČEN REZULTAT! 
 
Anj
Rezultati