Prvi Dan

NOVOST PRI PREVOZIH!!

ENOTNA SLOVENSKA VOZOVNICA, KI BO VELJELA ZA VSE JAVNE PREVOZE PO CELI SLOVENJI!! 

 

VSE NOVOSTI SI LAHKO PREBERETE NA POVEZAVI:

 https://www.novakbus.si/vozovnice/

Jes2021

POITNICE

Ocene zaključnega izpita v spomladanskem roku 2020/21, so v priponki. 

 

 

od 20.6. - 24.6.

 

 

 

Ponedeljek,

20. 6.

 

 

Torek, 21. 6.

 

 

Sreda, 22. 6.

 

Četrtek,23.6.

 

Petek, 24. 6.

 

1.MIZAR

PUD

Razredna ura

10.10 - 11.45

Razredna ura

ŠPORTNI DAN

 

DAN ŠOLE

PODELITEV SPRIČEVAL

8.00

1.FRIZER

PUD

Razredna ura

10.10 - 11.45

Razredna ura

ŠPORTNI DAN

 

DAN ŠOLE

PODELITEV SPRIČEVAL

8.00

2. MIZAR

Pouk po urniku

 

Projektni dan

Razredna ura

ŠPORTNI DAN

 

DAN ŠOLE

PODELITEV SPRIČEVAL

8.00

2. FRIZER

Pouk po urniku

 

 Projektni dan 

Razredna ura

ŠPORTNI DAN

 

DAN ŠOLE

PODELITEV SPRIČEVAL

8.00

3.  FRIZER, MIZAR

 

 

 

 

 PODELITEV SPRIČEVAL

10.00

 

 

V zadnjem tednu pouka imamo naslednji razpored šolskih dejavnosti:

V ponedeljek, 21. 6. imajo drugi letniki pouk po urniku

Prvi letniki zaključujejo s PUD-om v ponedeljek 20.6. V četrtek, 23.6. imamo DAN ŠOLE. Dijaki ste ta dan prosti. Tisti dijaki, ki morate opravit še kakšno obveznost, lahko to uredite v torek, v sredo pred športnim dnevom po predhodnem dogovoru z učiteljem.

V sredo, 22. 6., imamo 1. uro (8.00), razredno uro na kateri boste:

1. Oddali šolske knjige iz učbeniškega sklada.

2. Oddali potrdila o opravljenem PUD-u in morebitne pogodbe.

3. Oddali prijavnice na popravne izpite v spomladanskem roku.

4. Prejeli boste vso potrebno dokumentacijo za vpis v višji letnik (izpolnjene obrazce boste vrnili v šolo v petek, 24.6. 2022).

V sredo, 22. 6., imamo po razredni uri športni dan na bezenu v Sevnici.

V petek, 24. 6., PRVO ŠOLSKO URO, 8.00, imamo po krajši proslavi ob dnevu Državnosti podelitev spričeval in obvestil o uspehu.

Podelitev spričeval in obvestil za zaključni letnik bo v četrtek, 24. 6., ob 10.00, pri mobilnem čebelnjaku.

Za lažjo spremljavo dogajanja glej razpredelnico zgoraj!

Podrobnejša navodila za dejavnosti še sledijo.

 

 

 

 

V ponedeljek, 14. 6. 2021, zaključujete s PUD-om. Navodila za delo v naslednjih dveh tednih boste prejeli v ponedeljek, pri urah praktičnega pouka.

Nemščina na terenu in slovo od letošnje generacije!
 
V maju so zaključili svoje triletno izobraževanje dijaki in dijakinje tretjega letnika programa frizer. Na mnogih področjih so odtisnili svoj pečat v naši šoli in jo obogatili. Izkazali so se kot tenkočutni mladi ljudje s posluhom za prijatelje, starejše, za kulturo. Tudi pri pouku nemščine so večkrat pokazali svojo ustvarjalnost, mladostnost, in smisel za lepo v svojem življenju in okolju. Tako so pri eni od spomladanskih ur nemščine na prostem (kjer virusi izgubijo svojo moč:) v okolici šole poiskali zanimive motive in jih opisali v nemškem jeziku. Dodali smo še simpatične fotografije dijakov in dijakinj drugega letnika. Naj s tem prispevkom zaželim vse dobro zaključnim letnikom - najprej na zaključnem izpitu, potem pa v poklicnem in osebnem življenju!
 
Veronika Gradišek, prof.