Naslov letošnjega tekmovanja je Dediščina identitete, ki povezuje evropsko leto kulturne dediščine in Cankarjevo leto. Dediščina identitete je podoba posameznikove identitete. Je samopodoba, ki se ne gradi iz »niča«, ampak nastaja na ozadju izkušenj in sporočil predhodnih generacij. Pomeni priložnost za pot v razumevanje drugačnih svetov, kot je ta, v katerem živimo in se v njem srečujemo bolj ali manj mimobežno.

Mentorice Martina Orožen, Jana Škoda, Mateja Traven, Katja Širola in Simona Karl smo se z dijaki, ki so se v tem šolskem letu odločili tekmovati za Cankarjevo priznanje, srečevale med prostimi urami ali po pouku v družbi knjig: Gverilci (Polona Glavan), Podobe iz sanj, Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila (Ivan Cankar). Na šolsko tekmovanje se je prijavilo 42 dijakov, in sicer 20 gimnazijcev in 22 tehnikov. Bronasto priznanje je osvojilo 11 tekmovalcev, ki so se uvrstili tudi na območno tekmovanje v Novem mestu.

Prejemniki bronastih priznanj na Gimnaziji Krško so: Iva Kovačič, Teja Strle, Zala Preskar, Martina Gramc, Gašper Zlobko, Gašper Letnar, Ana Urbanč; na SPSŠ: Klemen Geršak, Andraž Štefanič, Ana Glogovšek, Andraž Brečko.

Srebrno Cankarjevo priznanje pa sta prejeli Ana Glogovšek iz E3A in Martina Gramc iz G3A. Njuna mentorica je Mateja Traven.

Skupno stičišče vseh tekmovalcev je zagotovo zavedanje lastne in nacionalne identitete, ki jo določa tudi beseda v literaturi. Z njo potujemo v svoje intimne svetove ali svetove, ki so jih ustvarili drugi. Popotovanje v družbi knjig je zanimivo in vedno obogati bralca!

Vsem tekmovalcem, še posebej pa Ani in Martini, iskreno čestitamo!

 

Simona Karl, vodja aktiva na SPSŠ