Priimek Ime Predmet                   Številka kabineta Telefon    Učiteljski zbor Elektronski naslov (= zamenjajte z @)
Abram Marko Učitelj angleščine 115 49 06 410; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica marko.abram=sc-krsko.si
Adžaga Vesna Učiteljica praktičnega pouka frizerstva   81 60 530 SŠ Sevnica vesna.adzaga=sc-krsko.si
Avsec Aleš Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 7 49 06 416 SŠ Krško ales.avsec=sc-krsko.si
Božič Bojan Učitelj športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SŠ Krško bojan.bozic=sc-krsko.si
Božič Jana Svetovalna delavka 118 49 06 404; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica jana.bozic=sc-krsko.si
Broz Žižek Erika Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov strojništva 2 49 06 413 SŠ Krško erika.broz=sc-krsko.si
Cerar Matjaž Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SŠ Krško matjaz.cerar=sc-krsko.si
Čepin  Boštjan Učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka - mizar   81 60 530 SŠ Sevnica bostjan.cepin=sc-krsko.si
Čepin  Janez Učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka - mizar   81 60 530 SŠ Sevnica janez.cepin=sc-krsko.si
Divjak Malavašič Maja Učiteljica strokovnih modulov v programu frizer in firzerski tehnik PTI   81 60 530 SŠ Sevnica maja.divjak-malavasic=sc-krsko.si
Firbas Janez Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SŠ Krško janez.firbas=sc-krsko.si
Gradič Janez Učitelj praktičnega pouka in organizator zunanje prakse 59 49 06 423 SŠ Krško janez.gradic=sc-krsko.si
Gradišek Verica Učiteljica geografije, družboslovja in nemščine 116 49 06 411; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica verica.gradisek=sc-krsko.si
Javeršek  Mateja učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SŠ Krško mateja.javersek=sc-krsko.si
Jevšnik Alenka Učiteljica športne vzgoje ŠVZ 49 06 419; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica alenka.jevsnik=sc-krsko.si
Jug Samo Učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka - mizar   81 60 530 SŠ Sevnica samo.jug=sc-krsko.si
Karl Simona  Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SŠ Krško simona.karl=sc-krsko.si
Kastelic Branko  Učitelj praktičnega pouka strojništva 15 49 06 412 SŠ Krško branko.kastelic=sc-krsko.si
Kerenčič Brigita Učiteljica praktičnega pouka frizerstva   81 60 530 SŠ Sevnica brigita.kerencic=sc-krsko.si 
Knapič Valter Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SŠ Krško valter.knapic=sc-krsko.si
Kneževič Natalija Učiteljica slovenščine 113 49 06 409; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica natalija.hofbauer=sc-krsko.si
Kozinc Andrej Učiteljica praktičnega pouka strojništva 15 49 06 412 SŠ Krško andrej.kozinc=sc-krsko.si
Kožar Adica Učiteljica praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SŠ Krško adica.kozar=sc-krsko.si
Kumer Sabina Učiteljica matematike 104 49 06 407; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica sabina.kumer=sc-krsko.si
Lapuh Krulc Krista Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 68 49 06 424 SŠ Krško krista.lapuh=sc-krsko.si
Maučič Matej Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SŠ Krško matej.maucic=sc-krsko.si
Mavrek Štefan pomočnik ravnatelja uprava 49 06 402 SŠ Krško stefan.mavrek=sc-krsko.si
Mlakar Matej Učitelj matematike 102 49 06 406 SŠ Krško matej.mlakar=sc-krsko.si
Novak Franc Učitelj praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SŠ Krško franc.novak=sc-krsko.si
Novak Svetlana Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike in računalništva 115 49 06 410 SŠ Krško svetlana.novak=sc-krsko.si
Novak Bojan Knjižničar knjižnica 49 06 421 SŠ Krško bojan.novak=sc-krsko.si
Novosel Bernardka  Učiteljica matematike 104 49 06 407 SŠ Krško bernarda.novosel=sc-krsko.si
Pavlič Anton Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike in laborant 68 49 06 424 SŠ Krško anton.anton=sc-krsko.si
Pavlovič Jože Ravnatelj Srednje šole Krško uprava 49 06 401 SŠ Krško joze.pavlovic=sc-krsko.si
Peklar Andrej Učitelj računalništva 2 49 06 413 SŠ Krško andrej.peklar=sc-krsko.si
Petek Sabina Učtieljica praktičnega pouka frizerstva   81 60 530 SŠ Sevnica sabina.petek=sc-krsko.si
Pirc Lidija Učiteljica kemije, naravoslovja in strokovnih modulov v programu frizer 109 49 06 408; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica lidija.pirc=sc-krsko.si
Poček Igor Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 68 49 06 424 SŠ Krško igor.pocek=sc-krsko.si
Požun Jože Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 69 49 06 418 SŠ Krško joze.pozun=sc-krsko.si
Prestor Matjaž Ravnatelj Srednje šole Sevnice   81 60 530 SŠ Sevnica matjaz.prestor=sc-krsko.si
Prša Daniel Učitelj nemščine in sociologije 104 49 06 407 SŠ Krško daniel.prsa=sc-krsko.si
Pungerčič Miran Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 7 49 06 416 SŠ Krško miran.pungercic=sc-krsko.si
Radetič Andreja Učiteljica angleščine 104 49 06 407 SŠ Krško andreja.radetic=sc-krsko.si
Rostohar Nataša  Učiteljica matematike 10 49 06 417 SŠ Krško natasa.rostohar=sc-krsko.si
Rožman Robert Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 7 49 06 416 SŠ Krško robert.rozman=sc-krsko.si
Seničar Tjaša Učiteljica fizike 109 49 06 408 SŠ Krško tjasa.senicar=sc-krsko.si
Simonišek Klavdija učiteljica angleščine 115 49 06 410 SŠ Krško klavdija.simonisek=sc-krsko.si
Snoj Žiga Laborant 109 49 06 408; 81 60 530 SŠ Krško ziga.snoj=sc-krsko.si
Starček Tinkara učiteljica družboslovja in slovenščine 116 49 06 411 SŠ Krško tinkara.starcek=sc-krsko.si
Širola Katja Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SŠ Krško katja.sirola=sc-krsko.si
Škoda Jana  Učiteljica slovenščine in umetnosti 113 49 06 409; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica jana.skoda=sc-krsko.si
Škrabar Vesna Učiteljica geografije 116 49 06 411; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica vesna.skrabar=sc-krsko.si
Špan Alenka Učiteljica angleščine 102 49 06 406 SŠ Krško alenka.span=sc-krsko.si
Štokar Franc Učitelj praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SŠ Krško franc.stokar=sc-krsko.si
Tkavc Zoran Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike in učitelj praktičnega pouka računalništva 68 49 06 424 SŠ Krško zoran.tkavc=sc-krsko.si
Tomažin  Andreja učiteljica biologije 109 49 06 408 SŠ Krško, SŠ Sevnica  andreja.tomazin=sc-krsko.si
Traven Mateja Učiteljica slovenščine 113 49 06 409; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica mateja.traven=sc-krsko.si
Uduč Franci  Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SŠ Krško franci.uduc=sc-krsko.si
Vaš Sašo Učitelj športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SŠ Krško saso.vas=sc-krsko.si
Vegelj Zdravko Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 69 49 06 418 SŠ Krško zdravko.vegelj=sc-krsko.si
Vene Romanca Učiteljica zgodovine in družboslovja 116 49 06 411 SŠ Krško romanca.vene=sc-krsko.si
Vučajnk Matej Učitelj praktičnega pouka strojništva 15 49 06 412 SŠ Krško matej.vucajnk=sc-krsko.si
Zafred Marijan Učitelj fizike 109 49 06 408 SŠ Krško marijan.zafred=sc-krsko.si
Zorko Klemen Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 2 49 06 413 SŠ Krško klemen.zorko=sc-krsko.si
Žulič Sabina Svetovalna delavka 118 49 06 404; 81 60 530 SŠ Krško,       SŠ Sevnica sabina.zulic=sc-krsko.si
Župan Pirkovič Erna Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SŠ Krško erna.zupan=sc-krsko.si
Žveglič Igor Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SŠ Krško igor.zveglic=sc-krsko.si