Priimek Ime Predmet                   Številka kabineta Telefon    Učiteljski zbor Elektronski naslov (= zamenjajte z @)
Abram Marko Učitelj angleščine 115 49 06 410 SPSŠ marko.abram=sc-krsko.si
Anžiček Janja Učiteljica angleščine 104 49 06 407 SG janja.anzicek=sc-krsko.si
Avsec Aleš Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 7 49 06 416 SPSŠ ales.avsec=sc-krsko.si
Božič Bojan Učitelj športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SPSŠ bojan.bozic=sc-krsko.si
Broz Žižek Erika Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov strojništva 2 49 06 413 SPSŠ erika.broz=sc-krsko.si
Vučajnk Matej Učitelj praktičnega pouka strojništva 15 49 06 412 SPSŠ matej.vucajnk=sc-krsko.si
Cerar Matjaž Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SPSŠ matjaz.cerar=sc-krsko.si
Čepin  Janez Učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka - mizar   81 60 530 Sevnica janez.cepin=sc-krsko.si
Divjak Malavašič Maja Učiteljica biologije in naravoslovja 115 49 06 410 SG maja.divjak-malavasic=sc-krsko.si
Firbas Janez Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SG janez.firbas=sc-krsko.si
Gradič Janez Učitelj praktičnega pouka in organizator zunanje prakse 59 49 06 423 SPSŠ janez.gradic=sc-krsko.si
Gradišek Verica Učiteljica geografije in nemščine 116 49 06 411 SG verica.gradisek=sc-krsko.si
Hiršelj Vida Laborantka 115 49 06 410 SPSŠ vida.hirselj=sc-krsko.si
Jevšnik Alenka Učiteljica športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SG alenka.jevsnik=sc-krsko.si
Jug Samo Učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka - mizar   81 60 530 Sevnica samo.jug=sc-krsko.si
Karl Simona  Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SPSŠ simona.karl=sc-krsko.si
Kastelic Branko  Učitelj praktičnega pouka strojništva 15 49 06 412 SPSŠ branko.kastelic=sc-krsko.si
Knapič Valter Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SPSŠ valter.knapic=sc-krsko.si
Širola Katja Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SPSŠ katja.komar=sc-krsko.si
Kumer Sabina Učiteljica matematike 104 49 06 407 SPSŠ sabina.kumer=sc-krsko.si
Lapuh Krulc Krista Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 15 49 06 412 SPSŠ krista.lapuh=sc-krsko.si
Maučič Matej Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SPSŠ matej.maucic=sc-krsko.si
Mavrek Štefan v. d. direktor ŠC Krško-Sevnica uprava 49 06 401 SG stefan.mavrek=sc-krsko.si
Štokar Franc Učitelj praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SPSŠ franc.stokar=sc-krsko.si
Mlakar Matej Učitelj matematike 102 49 06 406 SG matej.mlakar=sc-krsko.si
Novak Franc Učitelj praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SPSŠ franc.novak=sc-krsko.si
Novak Svetlana Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 102 49 06 406 SPSŠ svetlana.novak=sc-krsko.si
Novak Bojan Knjižničar   49 06 421   bojan.novak=sc-krsko.si
Novosel Bernardka  Učiteljica matematike 104 49 06 407 SPSŠ bernarda.novosel=sc-krsko.si
Orožen Martina  Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SPSŠ martina.orozen=sc-krsko.si
Pavlič Anton Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike in laborant 68 49 06 424 SPSŠ anton.anton=sc-krsko.si
Pavlovič Jože Ravnatelj SPSŠ Uprava 49 06 402 SPSŠ joze.pavlovic=sc-krsko.si
Peklar Andrej Učitelj računalništva 2 49 06 413 SG andrej.peklar=sc-krsko.si
Pernar Jože Učitelj fizike 109 49 06 408 SG joze.pernar=sc-krsko.si; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Pirc Lidija Učiteljica kemije 115 49 06 410 SG lidija.pirc=sc-krsko.si
Plavljanič Marjana Svetovalna delavka   49 06 404 SG marjana.plavljanic=sc-krsko.si
Poček Igor Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 68 49 06 424 SPSŠ igor.pocek=sc-krsko.si
Požun Jože Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 69 49 06 418 SPSŠ joze.pozun=sc-krsko.si
Prestor Matjaž Ravnatelj Srednje šole Sevnice   81 60 530 Sevnica matjaz.prestor=sc-krsko.si
Prša Daniel Učitelj nemščine 104 49 06 407 SG daniel.prsa=sc-krsko.si
Pungerčič Miran Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 69 49 06 418 SPSŠ miran.pungercic=sc-krsko.si
Radetič Andreja Učiteljica angleščine 104 49 06 407 SPSŠ andreja.radetic=sc-krsko.si
Kozole Matic Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 2 49 06 413 SPSŠ matic.kozole=sc-krsko.si
Rostohar Nataša  Učiteljica matematike 10 49 06 417 SG natasa.rostohar=sc-krsko.si
Rožman Robert Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 7 49 06 416 SPSŠ robert.rozman=sc-krsko.si
Simončič Ernest Učitelj športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SG ernest.simoncic=sc-krsko.si
Sumrak Ivan Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 69 49 06 418 SPSŠ ivan.sumrak=sc-krsko.si
Škoda Jana  Učiteljica slovenščine in umetnosti 113 49 06 409 SPSŠ jana.skoda=sc-krsko.si
Škrabar Vesna Učiteljica geografije 116 49 06 411 SG vesna.skrabar=sc-krsko.si
Špan Alenka Učiteljica angleščine 102 49 06 406 SPSŠ alenka.span=sc-krsko.si
Tkavc Zoran Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike in učitelj praktičnega pouka računalništva 68 49 06 424 SPSŠ zoran.tkavc=sc-krsko.si
Traven Mateja Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SPSŠ mateja.traven=sc-krsko.si
Uduč Franci  Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 4 49 06 414 SPSŠ franci.uduc=sc-krsko.si
Vaš Sašo Učitelj športne vzgoje ŠVZ 49 06 419 SG saso.vas=sc-krsko.si
Vegelj Zdravko Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 69 49 06 418 SPSŠ zdravko.vegelj=sc-krsko.si
Vene Romanca Učiteljica zgodovine in družboslovja 116 49 06 411 SPSŠ romanca.vene=sc-krsko.si
Seničar Tjaša Učiteljica fizike 109 49 06 408 SPSŠ tjasa.senicar=sc-krsko.si
Zorko Klemen Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 2 49 06 413 SPSŠ klemen.zorko=sc-krsko.si
Žerjav Jože Učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 10 49 06 417 SPSŠ joze.zerjav=sc-krsko.si
Župan Erna Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike Uprava 49 06 401  SG erna.zupan=sc-krsko.si
Hofbauer Natalija Učiteljica slovenščine 113 49 06 409 SPSŠ natalija.hofbauer=sc-krsko.si
Žveglič Igor Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 10 49 06 417 SPSŠ igor.zveglic=sc-krsko.si
Kožar Adica Učiteljica praktičnega pouka strojništva 59 49 06 423 SPSŠ adica.kozar=sc-krsko.si
Adžaga Vesna Učtieljica praktičnega pouka frizerstva   81 60 530 Sevnica vesna.adzaga=sc-krsko.si
Žulič Sabina Svetovalna delavka  118 49 06 404 SPSŠ sabina.zulic=sc-krsko.si
Petek Sabina Učtieljica praktičnega pouka frizerstva   81 60 530 Sevnica sabina.petek=sc-krsko.si