Srednja šola Krško

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

→ TEHNIŠKA GIMNAZIJA


SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

→ ELEKTROTEHNIK

→ STROJNI TEHNIK

→ TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

→ ELEKTRIKAR

→ OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

→ AVTOSERVISER

→ STROJNI MEHANIK

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

→ POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

→ ELEKTROTEHNIK

→ STROJNI TEHNIK


Srednja šola Sevnica

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

→ MIZAR

→ FRIZER

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

→ FRIZERSKI TEHNIK