8. oktobra 2012 nam je v okviru obveznih izbirnih vsebin predavala ga. Andrej Klobučar, vodja informacijske točke Evropske komisije ED Novo Mesto, in sicer o Evropski Uniji in njenih lastnostih. Z znanjem, ki smo ga že imeli o EU, smo odgovarjali na vprašanja, kjer je vsak za pravilen odgovor prejel majhno nagrado. Ogledali smo si posnetke, ki predstavljajo Evropsko unijo in posnetek, ki je na humorističen način predstavil in pokazal namen evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Izjemno nam je bil všeč način predavanja, saj smo se skozi smeh naučili o novih stvareh. Pogovarjali smo se o potovanjih, ga. Klobučar nam je razlagala o svojih zanimivih dogodkih na potovanjih, kar je zelo popestrilo uro. Želeli bi si, da bi na takšen način potekala tudi druga predavanja, saj z malo smeha lažje ostanemo skoncentrirani in zagreti za temo.

Nika Božič, G2A

Vzgoja za družino, mir in nenasilje: HOJA PO ROBU (ODVISNOSTI)

Izvajala: Danijela Švajger, 28. 3. 2012

Pred kratkim so nas obiskali Rdeči noski, oziroma njihovi predstavniki. Na kratko so nam predstavili svoje delo. Spoznali smo, da so njihova dela zelo humana in dobronamerna. Vsekakor pa že ime pove, da so nepredvidljivi, kar so nam tudi pokazali. Predstavili so nam njihovega Dr. E.K-a , ki nam je na zelo humorističen način še z dejanji pokazal, kako se oni lotijo te stvari. Vsekakor so zelo zanimivi, ter vsakemu otroku vsaj za trenutek odmislijo bolečino, ter na obraz narišejo nasmeh. 

Špela Škulj, G1A

Predavanje Zdenke Zalokar Divjak: Kako se boriti proti patologiji sodobnega časa? (bolezni odvisnosti, agresivnosti, samomori)

Dne 23. 3. 2012 je za gimnazijske učitelje in starše ŠC Krško – Sevnica predavala dr. Zdenka Zalokar Divjak, psihologinja in logoterapevtka z bogatimi izkušnjami iz dela z otroki vseh starostnih obdobij.

Dve petkovi uri pred zimskimi počitnicami so dijaki G1A pod vodstvom profesorice Romance Vene namenili obveznim izbirnim vsebinam - Državljanski kulturi. Z aktivnimi metodami in aktualnim pristopom so odstirali teme odgovornosti države in posameznika ter narodne identitete in patriotizma.

Tako majhna dežela, a toliko bogastva, skrivnosti in lepote. Odkrivanje domačih krajev ni bilo nikoli zanimivo, saj so bile vedno izrečene besede: »Saj ga poznamo!« Pa ga res?

V sredo, 17. 1. 2012, se je šest dijakov Gimnazije Krško v treh skupinah odpravilo k lončarju Jožetu Kržanu v Veliki Podlog. Prva skupina je odšla že ob 7.30. uri in so pri lončarju ustvarjali približno eno uro, zatem pa jo je zamenjala še druga in nato tretja skupina.

Intervju s Prekmurcem na Gimnaziji Krško, profesorjem Danielom Pršo

V oktobru smo na Gimnaziji Krško za starše, učitelje in dijake G1A medse povabili Janija Prgiča iz Centra MI. V okviru skupnega roditeljskega sestanka smo 96 minut namenili temu nazornemu in prepričljivemu predavatelju, profesorju slovenščine, svetovalcu, terapevtu in temi TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI.

Učenje za učenje pri obveznih izbirnih vsebinah

Dijaki G1A so se učili učiti. Kako? Učili učiti?! Res je. Če to znamo, potem znamo več.

Štiri šolske ure v septembru jih je šolska psihologinja, gospa Marjana Plavljanić, ozaveščala o teh vsebinah.

Zbrali smo njihova mnenja: