XIMG 8039MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS +

Na ŠC Krško-Sevnica smo od 6. 11. 2016 do 12. 11. 2016 gostili naše partnerje v projektu, ki poteka pod okriljem organizacije Erasmus +, katere glavni namen je spodbujanje inovacij oziroma razvoj šolstva v EU. V projektu Po poteh dediščine sodeluje pet evropskih šol, in sicer iz Estonije, Italije, Portugalske, Francije in Slovenije. Vsaka šola  je oblikovala svojo skupino, ki bo pridobljeno znanje s srečanj prenesla na naslednje generacije in ga v obliki treh učnih poti, podprtih z operacijskim sistemom Android,  predstavila na zaključnem srečanju na Portugalskem leta 2018.

Cilj našega projekta  je uporabiti IKT učne metodologije za spodbujanje motivacije dijakov in za lažje učenje, zgraditi  izobraževalne vire za poučevanje teoretičnih šolskih predmetov v situacijah praktičnega in konkretnega učenja, kar je pomemben motivacijski dejavnik za dijake z učnimi težavami in demotivirane dijake. Razvijati sposobnosti za uporabo digitalnih virov (IKT) in komunikacijskih spretnosti (ustno in pisno) v tujih jezikih za dijake in učitelje ter spodbujati vključevanje  in strpnost s skupnim delom, in to med dijaki strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Z usposabljanji, ki se bodo odvijala na vsakem srečanju, z raziskovalnim delom doma, v šoli in v okolici ter izmenjavo dobrih praks med posameznimi šolami si bomo udeleženci prizadevali uresničiti glavni cilj projekta, in to je zmanjšanje osipa v srednjih šolah.

 

V VLOGI GOSTITELJEV

Naša šola je bila izbrana kot prva gostiteljica, kar je seveda od nas udeležencev zahtevalo veliko dodatnega dela in priprav. Gospa Svetlana Novak, vodja projekta na naši šoli, je odlično pripravila načrt dela in premišljeno razdelila posmezne naloge med sodelujoče učitelje ter dijake. V ponedeljek smo za goste pripravili kulturni program, na katerem smo predstavili vse udeležence. Program smo obogatili z glasbo, s predstavitvijo naše države, šole in kraja. Zasadili smo seme zimzelenega drevesa, kar simbolizira tudi »rojstvo« našega projekta. Goste smo vse dni razvajali z našo tradicionalno hrano in pijačo. Vsak dan je bil razdeljen na izobraževalni in družabni del. Na izobraževalnem delu smo se udeleženci seznanili z Googlovimi orodji: spletn stran, zemljevidi, koledar, Google Drive, eTwinning portal. Ta orodja bodo osnova za sodelovalno učenje in izdelavo končnega izdelka - to so tri učne poti, podprte z aplikacijo na Androidu. Poti naj bi bile namenjene rekreaciji, spoznavanju kulturnih znamenitosti, kulinarike, naravnih danosti  in izobraževalnim vsebinam, ki bi se povezovale z lokalnim gospodarstvom. Naša šola bo zato skušala k projektu pritegniti tudi zunanje partnerje, ki bi lahko prispevali svoje znanje ali veščine, da bi učne poti zares zaživele med ljudmi v Krškem oziroma širše. Družabni večeri so poleg razvajanja brbončic temeljili predvsem na druženju in spoznavanju  drugih kultur. Mladi so še enkrat dokazali, da sta za pravo druženje potrebna čas in volja, ki odpirata vrata v nove svetove. Tujce smo naučili kar nekaj slovenskih besed, polko in narodno pesem. V naši družbi so si ogledali  deževno Ljubljano, ki jih je kljub slabemu vremenu očarala. V Genu so jih popeljali v svet inovacij in tehnike, v krški knjižnici  pa so jim predstavili zbirko knjig ter razstavo o krškem speedwayu.

Na zaključnem  večeru  so se mladi pomerili v bowlingu, učitelji pa smo degustirali vina v vinski kleti Mastnak. Po skupni večerji je sledilo čustveno slovo, ki se je zaradi gostoljubnosti Srednje šole Sevnica vtkalo v srce. Na šoli so po zaslugi ravnatelja g. Matjaža Prestorja lahko prenočevali dijaki iz treh držav. Povedali so, da jih je navdušila toplina šole in prijaznost osebja. Še več - v četrtek so vsem gostom dijakinje drugega letnika frizerske smeri uredile pričeske, sovrstnice pa so tudi naličile.  Tudi ostali dijaki s krške šole, ki so skrbeli za dobro počutje tujih sovrstnikov, so svoje delo odlično opravili. Zagotovo so  najlepše izkušnje pridobili štirje dijaki, ki so na svojem domu gostili prijatelje iz gostujočih držav.

Vsi, tako  dijaki kot učitelji, smo ob koncu srečanja bogatejši za nova prijateljstva, računalniška znanja in izkušnje, ki obogatijo srce ter izzovejo um. Odgovorno, strokovno, raziskovalno in sodelovalno bomo stopali po poteh dediščine  in se trudili delček preteklosti prenesti v e-oblike, košček prihodnosti pa ujeti v koprene zgodovine.

Naše naslednje srečanje bo januarja na otoku Martinique v Karibskem morju.

SODELUJOČI  UČITELJI:  vodja  projekta Svetlana Novak, Nataša Rostohar, Veronika Gradišek, Simona Karl,  Andrej Peklar, Zoran Tkavc.

 

 

UTRINKI NAŠIH DIJAKOV

Med 7. 11. in 12. 11. 2016 je na naši šoli potekala izmenjava dijakov iz štirih tujih šol. Med njimi je bila tudi  Caroline Porino, s katero sem navezala največ stikov, saj je bila  v tistem tednu del naše družine, ker je bivala pri nas. To je bila zame neverjetna izkušnja, saj sem spoznala nov jezik, različne navade, ki nam jih je predstavila, in kar je najpomembnejše, spoznala sem novo prijateljico. To je bil zame nepozaben teden in upam, da bodo imeli tudi drugi dijaki priložnost, da to kdaj doživijo. (Katja O., G2A)

Z Erikom sva se spoznala še pred prihodom v Slovenijo, in to po socialnih omrežjih. Takoj sva vedela, da se bova dobro razumela, saj sva imela oba    podobne interese.
Zaradi dejavnosti na šoli nisva imela veliko časa za druženja doma, proste minute sva izkoristila za pogovor in igranje računalniških iger ter se tako kar dobro spoznala. Še vedno si piševa in skupaj igrava računalniške igre.       (Domen T., G2A)

O svojem gostu sem veliko izvedel, saj sva se v tem tednu dni intenzivno družila. Upam, da so s prijetnimi vtisi o nas in naši državi odšli od nas tudi drugi dijaki. Izkušnja je neprecenljiva. Če bo priložnost, bom tudi sam gost v eni od štirih držav, ki so sodelovale v projektu.  (Vid R., R1A)

Projektno srečanje mi bo ostalo v prijetnem spominu. Na začetku smo bili vsi malce prestrašeni in v dvomu, če nam bo uspelo dobro izpeljati zastavljene točke programa. Najbolj mi je  v spominu ostal zadnji dan, in sicer izlet v Ljubljano, saj smo na avtobusu peli pesmi, se učili tujih besed in se zabavali. Druženje smo nadaljevali na bowlingu v Sevnici in na zaključnem večeru v Srednji šoli Sevnica. Tam smo se poslovili s pesmimi in objemi, ki si jih zdaj »delimo«  na Whatsapp skupini.  (Lara Z., R1A)

Na tem projektu sem spoznal veliko ljudi, ki mi bodo ostali v lepem spominu. Dijaki smo se naučli veliko novih besed in spoznali nove kulture. Še zdaj smo v stiku po socialnih omrežjih.  (Ermin M., R1A)

Najdragocenejše spoznanje, ki sem ga pridobil v tem tednu, je povezano s spoznavanjem tujih kultur in zelo zanimivih gostov. Naučil sem se kar nekaj novih stvari iz računalništva, zato sem na koncu prejel tudi certifikat. Pomagal sem pri pripravi programov, večerje, se z gosti zabaval in vsrkaval novosti, drugačnost in pozitivno energijo, ki jo je bilo res veliko. (Davor S., R1A)