Kombinirano Izobrazevanje SpletCilji projekta

Poklicno in strokovno izobraževanje se sooča z zahtevami spreminjajočega se načina proizvodnje in dela ter vedno večjimi pričakovanji mladih in z digitalno tehnologijo prežete družbe. Pomemben gradnik v tem razvoju je tudi pandemija COVID-19, ki nas je soočila z zahtevami spletnega dela in učenja na daljavo. S projektom KIPSI želimo povezati vsa ta pričakovanja in izkušnje v novo celoto.