V torek, 11.2., smo imeli dijaki drugega letnika naše gimnazije, delavnico z naslovom: Vzgoja za mir, družino in nenasilje, ki sta ju vodili dve ambasadorki medkulturnega dialoga. V delavnici smo se pogovrajali o stereotipih in diskiriminaciji drugih kultur in vzrokov za njihov nastanek. Predavateljici sta nam skozi igro in pogovor to temo poskušali še bolj približati in nas o njej podučiti.

Odigrali smo kratko igro, v kateri smo se nekateri prelevili v igralce, drugi pa so postali časopisni novinarji in na podlagi tega, kar smo odigrali, napisali kratek časopisni članek o tem.. Ambasadorki sta nam na ta način poskušali predstaviti pogost družbeni problem, saj so prav vsi "novinarski" pari, zgodbo videli iz druge perspektive, kar privede do nesoglasij. Opravili smo tudi test tolerantnosti, ki nam je pokazal, kakšni smo v sprejemanju drugih kultur in v odnosu do njih. Delavnice so bile po mojem mnenju odlično pripravljene in izpeljane, saj smo se iz delavnic naučili veliko koristnega. Vrhunec delavnice pa je sledil na koncu, ko smo medse sprejeli predstavnico romske skupnosti, ki že od rojstva živi v Sloveniji. Tej smo lahko zastavili različna vprašanja, na katere nam je odgovorjala.
Menim, da takšne dejavnosti pripomorejo k naši notranji rasti in da se ob njih podzavestno pripravimo na dejansko situacijo. Menim, da smo se zaradi zanimive predstavitve in predavateljic skozi zanimive stvari naučili marsikaj, kar nam bo koristilo v nadaljnem življenju.

David Dvoršak, G2B