Kombinirano Izobrazevanje SpletCilji projekta

Poklicno in strokovno izobraževanje se sooča z zahtevami spreminjajočega se načina proizvodnje in dela ter vedno večjimi pričakovanji mladih in z digitalno tehnologijo prežete družbe. Pomemben gradnik v tem razvoju je tudi pandemija COVID-19, ki nas je soočila z zahtevami spletnega dela in učenja na daljavo. S projektom KIPSI želimo povezati vsa ta pričakovanja in izkušnje v novo celoto.

Kombinirano izobraževanje se nanaša na izobraževalne dejavnosti, ki združujejo prednosti tradicionalnih oblik poučevanja z dejavnostmi, pri katerih se uporablja digitalna tehnologija. Z aktivnostmi projekta bomo na sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah vzpostavili pogoje za uspešno uporabo digitalnih tehnologij pri pouku, razvili strokovno podporo šolam v obliki strateškega modela za uvedbo kombiniranega izobraževanja ter razvili pedagoške in tehnične rešitve za kombinirano izobraževanje in e-učenje.

Specifični cilji projekta:

Razviti in preizkusiti šolske strategije za učinkovito vpeljavo kombiniranega izobraževanja.

Podpreti učitelje za pripravo učnih priprav in izvedbo kombiniranega izobraževanja.

Podpreti razvoj digitalnih kompetenc učiteljev za izdelavo in uporabo rešitev za e-učenje.

 

Člani projektnega tima

Vloga v projektnem timu

Ime in priimek

Delovno mesto oz. naziv splošnoizobraževalnega predmeta ali strokovnega modula/ov

Ravnatelj

Jože Pavlovič

Direktor / ravnatelj

Vodja

Andrej Peklar

Učitelj strokovno-teoretičnih predmetov računalništva

Član

Svetlana Novak

Učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov računalništva

Član

Zoran Tkavc

Učitelj praktičnega pouka računalniških predmetov

Član

Klemen Zorko

Učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva

 

Sodelujoči partnerji v projektu:

Center RS za poklicno izobraževanje (nosilec projekta)

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Šolski center Novo mesto

Šolski center Celje

Srednja tehnična šola Koper

Høgskolen i Østfold (Univerza Østfold, Norveška)

Åssiden videregående skole (Srednja šola Åssiden, Norveška)

Fagskolen i Viken (Poklicna šola Viken, Norveška)

Háskólinn á Akureyri (Univeza Akureyri, Islandija)

Verkmenntaskolinn  á  Akureyri (Sredja šola Akureyri, Islandija)

 

Namen projekta

Namen projekta je sodelovanje šole v projektu »Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju - KIPSI” s sodelovanjem pri razvoju in pilotnem preizkušanju didaktičnih rešitev za izvajanje kombinirane oblike izobraževanja v srednjega programih poklicnega in strokovnega izobraževanja v obdobju od 20. 9. 2022 do 30. 4. 2024.

 

Sodelovanje bo potekalo v 3 fazah:

Aktivnosti v projektu

Naloga šole

1. Usposabljanje in razvoj didaktičnih rešitev (januar 2023 – marec 2023)
Učitelji, vključeni v projektni tim, se bodo udeležili usposabljanja; usposabljanje bo potekalo v kombiniranih obliki (delno v živo, večji del online v spletni učilnici)

Oblikovanje učnih priprav za izbrane enote strokovnih modulov ali splošnoizobraževalnih predmetov.

Udeležba projektnega tima na vmesni konferenci projekta (marec 2023).

2. Pilotno preizkušanje in evalvacija
Učitelji bodo didaktične rešitve preizkusili pri pouku in sodelovali v evalvaciji (od marca 2023 dalje)

Načrt izvajanja na ravni šole (s poudarkom na pripravi dijakov).

Poročilo o izvajanju na ravni šole (z opisom razvitih in izvedenih rešitev).

Sodelovanje pri evalvaciji.

3. Predstavitev primerov dobrih praks in oblikovanje modelov kombiniranega izobraževanja (september 2023 – april 2024)
Projektni partnerji bodo organizirali sklop delavnic in  razprav, kamor bodo povabljeni tudi šolski projektni timi. 

Sodelovanje projektnega tima na vsaj 2 delavnicah.

Opis primera iz prakse za zbornik.

Sodelovanje na zaključni konferenci projekta (april 2024).

 

Šola bo za namene izvajanja aktivnosti v projektu dobila v uporabo IKT opremo v vrednosti do 15.000 EUR. Obveznosti CPI in šole iz tega naslova so opredeljene v posebni pogodbi (pogodba o izročitvi IKT opreme v uporabo).

 

Vodja projekta KIPSI:

Andrej Peklar