Spoštovani,

V začetku novembra smo vas obvestili, da bo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, cena malice za neodjavljene oz. neprevzete obroke znašala 3,14 €.
15.12.2022 je minister izdal Sklep o spremembi Sklepa o določitvi dodatnih sredstev za pripravo malice v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu
2022/2023, na podlagi katerega se šolah iz državnega proračuna zagotavlja dodatna sredstva tudi za neodjavljene oz. neprevzete obroke.
Zaradi spremembe bo za dodatno zaračunane neodjavljene oz. neprevzete obroke za mesec november narejen poračun pri obračunu za mesec december, neodjavljeni oz. neprevzeti obroki pa bodo tudi v bodoče zaračunani v višini cene malice 2,73 €.
Kljub temu starše in dijake prosimo, da v primeru bolezni oz. odsotnosti poskrbijo za odjavo od malice.

 

Koordinator šolske prehrane:
Marjeta Sodec

Spoštovani,

18.10.2022 je bilo v Uradnem listu RS, št. 133/22 objavljen Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki določa, da učenci in dijaki v šolskem letu 2022/2023 plačujejo malico v enaki višini kot v šolskem letu 2021/2022. Zakon tudi določa, da se v šolskem letu 2022/2023 osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz državnega proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za pripravo malice v višini, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje. Minister je s sklepom št. 6034-33/2022/3 z dne 26.10.2022 določil, da znaša višina dodatnih sredstev za malico dijakov 0,41 € na obrok.

Šola je upravičena do dodatnih sredstev za prevzete obroke ter za obroke, ki jih prvi dan odsotnosti učenci oz. dijaki zaradi bolezni ali izrednih okoliščin niso mogli prevzeti ali pravočasno odjaviti.

Starše in dijake prosimo, da v primeru bolezni poskrbijo za pravočasno odjavo od malice. V kolikor pa so dijaki v šoli in se niso odjavili od malice, je potrebno obrok prevzeti, ker bo v nasprotnem primeru potrebno poleg dosedanje cene malice plačati še dodatnih 0,41 € na obrok, 3,14 €/ obrok.

 Spoštovani. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu hrane (16. oktober) izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom »Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«).

 V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. Pomembno vlogo pri tem ima draginja. Delež lačnega in podhranjenega svetovnega prebivalstva narašča kot posledica pandemije Covid-19, spreminjajočih se podnebnih razmer, neenakosti med ljudmi, mednarodnih konfliktov in naraščajočih cen blaga in storitev.

Če želimo čim lažje prebroditi draginjo, ki je na pohodu, je potrebno iskati rešitve pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti.

 Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto pripravili video prispevek, v katerem izpostavljajo 3 ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Video je namenjen pedagoškim delavcem, učencem, dijakom in njihovim staršem oz. splošni populaciji.

 Posnetek je dostopen na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=Oav8t1qJsJg

 O pomenu svetovnega dne hrane, poudarkih, ki jih letos želimo še posebej izpostaviti in se nanašajo na okolje v katerem živimo, si več lahko preberete na povezavihttps://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

Malico v šolskem letu 2022/2023 bodo prejemali vsi, ki se bodo nanjo naročili oz. oddali prijavo na šolsko prehrano. Prijavnice sprejemamo tudi naknadno v tajništvu šole.

Pred novim šolskim letom ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Upoštevana bo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino cene malice. Oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni več potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 01.09.2022. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)

Subvencija v odstotku od cene malice

Cena malice v EUR

1

do 432,67

100 %

0,00

2

od 432,68 do 545,98

70 %

0,82

3

od 545,99 do 659,30

40 %

1,64

 

 

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, ki znaša 2,73 €.

DIJAŠKE IZKAZNICE

 1. šolski dan bo organizirano slikanje za dijaške izkaznice. Le-te bodo naročene za vse dijake 1. letnikov, ki se bodo slikali. Cena dijaške izkaznice bo 5,80 €, zaračunana bo na položnici za mesec september. Za tiste, ki se ob vpisu ne bodo slikali, bo poskrbljeno v začetku septembra.

Dijaške izkaznice služijo za dokazovanje statusa in uveljavljanju dijaških popustov, še posebej pomembne pa so za dijake, ki se bodo prehranjevali na šoli, saj bodo s to izkaznico prevzemali obrok v kuhinji.

 

NAVODILA ZA ODJAVO MALICE objavljeno na šolski spletni strani

 

ODJAVA MALICE

Malico je potrebno odjaviti do 9. ure za naslednji dan.

Malico lahko odjavite na tri načine:

 • Na spletni strani lopolis.si s pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopite na portal Lo.polis, odprete zavihek eRestavracija, Odjave in odjavite malico za želeni datum.
 • Osebno v tajništvu šole.
 • V izrednih primerih, ko niste v šoli in doma ne morete odpovedati malice po spletu, lahko malico odpoveste preko SMS sporočila, na tel. 031/610 986, s klicem na tel. Št. 07/ 49 06 400 ali sporočilom na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

OPOZORILO

Bodite še posebej pozorni pri pravočasni odjavi malice za tiste dni, ko ne želite malicati. V primeru, ko malice ne boste odjavili, pa je ne boste prevzeli, boste malico morali plačati v polni ceni 2,73 €. Zakon o šolski prehrani namreč določa, da morate dijaki, ki ne prevzamete naročenega obroka, ceno tega obroka v celoti poravnati, ne glede na subvencijo.

V primeru izredne odpovedi malice do 9.00 za tekoči dan, bo v skladu z Zakonom o šolski prehrani malica zaračunana v znesku, kot da je bil obrok prevzet.

 

UPORABNIŠKO IME IN GESLO

S pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki ga bodo dijaki prejeli 1. šolski dan, boste vstopali na portal LO.polis:

 • V zavihku eRestavracija, Odjave, odjavljate malico.
 • V zavihku eRestavracija, Realizacija, spremljate na svojem računu realizacijo.

 

Vsi, ki boste imeli kakršne koli težave z dijaškimi izkaznicami (nedelovanje, poškodbe, izguba), se javite v tajništvu šole. Enako velja za uporabniška imena in gesla za dostop do portala Lo.polis.

 

Marjeta Sodec

tajnik VIZ

Pred sedmimi leti se je s podporo Lidla Slovenija začel izvajati projekt Hrana ni za tjavendan. Na srednji šoli Krško smo se odločili, da se akciji letos pridružimo tudi mi. Naš namen je bil predvsem ozaveščanje mladostnikov o bolj odgovornem ravnanju s hrano. Glavne aktivnosti so se izvajale v tednu pred 24. aprilom.

 

 • na malico prihajate po urniku in navodilih varnostnika oz. dežurnega učitelja

 

 • pred prihodom na malico si umijete roke

 

 • na poti do delilnega pulta uporabljate zaščitno masko in se ničesar ne dotikate

 

 • do delilnega pulta dostopate posamezno, ohranjate skupino razreda in upoštevate 1,5 m varnostne razdalje

 

 • malico registrirate z dijaško izkaznico (če izkaznice nimate, vas na seznamu označijo na terminalu)

 

 • pri razdeljevalnem pultu si razkužite roke

 

 • pladenj z obrokom odnesete za mizo, za katero lahko malicajo le dijaki istega razreda

 

 • kulturno pojejte obrok in za seboj pospravite

 

 

Želimo vam dober tek…

Malico v šolskem letu 2021/2022 bodo prejemali vsi, ki se bodo nanjo naročili oz. oddali prijavo na šolsko prehrano. Prijavnice sprejemamo tudi naknadno v tajništvu šole.

Pred novim šolskim letom ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Upoštevana bo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino cene malice. Oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni več potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 01.09.2021. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)

Subvencija v odstotku od cene malice

Cena malice v EUR

1

do 432,67

100 %

0,00

2

od 432,68 do 545,98

70 %

0,82

3

od 545,99 do 659,30

40 %

1,64

 

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, ki bo po novem znašala 2,73 €.

Za tajništvo
Marjeta Sodec

V skladu z Navodili o zagotavljanju toplega obroka za dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, zbiramo prijave na topel obrok za dijake, ki tak obrok potrebujejo.
 
Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
 • priznanje pravice do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oz.
 • priznanje pravice do 2. dohodkovnega razreda državne štipendije in ne presegajo dohodka na družinskega člana 382,82€/mesec ali
 • namestitev v rejniško družino.
 
Vlogo je mogoče oddati po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti (obrazec je v priponki). 
 
Za vse informacije pa smo vam na voljo na telefonsko številko 031 383 177.
 
Vse dobro in ostanimo zdravi!

Malico bodo prejemali vsi, ki so se nanjo naročili (oddali prijavo na šolsko prehrano). Prejemati jo bodo pričeli 2. septembra 2020. Vsi, ki bi malico še želeli naročiti, lahko prijavnico oddajo tudi naknadno v tajništvu šole.

Zaradi priporočenih ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bo na začetku šolskega leta za dijake pripravljena hladna malica. Za tiste, ki so na malico prijavljeni, bosta malico za razred prevzela dežurna dijaka na delilnem pultu, ostalim pa priporočamo, da si malico prinesejo s seboj.

Podatki o subvencijah bodo vneseni takoj, ko bojo dostopni preko CEUVIZ.

Razredniki so prejeli seznam prijavljenih na malico za 02.09.2020. Tako bodo dijaki obveščeni o prijavi. Tisti, ki malice ne bi želeli, naj jo takoj odjavijo v tajništvu šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski pri delilnem pultu.

Dijaki so sami odgovorni za pravočasno odjavo malice. Neodjavljene in neprevzete malice bodo zaračunane.

Cenzus za subvencijo malice ostaja enak, kot je bil 01.02.2013, in sicer: do polne subvencije za malico upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek ne osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • Nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
 • Nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, t.j. 2,42 €.

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

Ker je vpis v šolsko leto 2020/2021 potekal na daljavo in nismo opravili slikanja za dijaške izkaznice, le-te niso bile naročene. Slikanje bo organizirano naknadno, prav tako bodo naročene dijaške izkaznice. Na začetku šolskega leta prevzemanje malice z dijaško izkaznico ni potrebno.

 

Dijaki višjih letnikov uporabljajo stare izkaznice, nalepke za šolsko leto 2020/21 bodo lahko dvignili v tajništvu šole po 15.09.2019. Bivši dijaki NPI in SPI programov, ki nadaljujejo šolanje v SPI in PTI programih se vodijo kot novinci, zato jim je potrebno ponovno dodeliti dijaške izkaznice. S starimi karticami naj se oglasijo v tajništvo šole.

 

 

NAVODILA ZA ODJAVO MALICE – Izvleček iz objave Šolska prehrana v šolskem letu 2020/2021 – objavljeno na šolski spletni strani

 

ODJAVA MALICE

 

Malico je potrebno odjaviti do 9. ure za naslednji dan.

 

Malico lahko odjavite na tri načine:

 • Na spletni strani lopolis.si s pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopite na portal Lo.polis, odprete zavihek eRestavracija, Odjave in odjavite malico za želeni datum.
 • S pomočjo dijaške izkaznice na terminalu, ki se nahaja pred vhodom v upravne prostore šole.
 • Osebno v tajništvu šole.
 • V izrednih primerih, ko niste v šoli in doma ne morete odpovedati malice po spletu, lahko malico odpoveste preko SMS sporočila, na tel. 031/610 986 ali klicem na tel. Št. 07/ 49 06 400.

 

OPOZORILO

 

Bodite še posebej pozorni pri pravočasni odjavi malice za tiste dni, ko ne želite malicati. V primeru, ko malice ne boste odjavili, pa je ne boste prevzeli, boste malico morali plačati v polni ceni 2,42 €. Zakon o šolski prehrani namreč določa, da morate dijaki, ki ne prevzamete naročenega obroka, ceno tega obroka v celoti poravnati, ne glede na subvencijo.

 

V primeru izredne odpovedi malice do 9.00 za tekoči dan, bo v skladu z Zakonom o šolski prehrani malica zaračunana v znesku, kot da je bil obrok prevzet.

 

UPORABNIŠKO IME IN GESLO

 

S pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopate na portal LO.polis:

 • V zavihku eRestavracija, Odjave, odjavljate malico.
 • V zavihku eRestavracija, Realizacija, spremljate na svojem računu realizacijo.

 

Vsi, ki boste imeli kakršne koli težave z odjavljanjem malice se javite v tajništvu šole. Enako velja za uporabniška imena in gesla za dostop do portala Lo.polis.

 

Marjeta Sodec

tajnik VIZ