• na malico prihajate po urniku in navodilih varnostnika oz. dežurnega učitelja

 

 • pred prihodom na malico si umijete roke

 

 • na poti do delilnega pulta uporabljate zaščitno masko in se ničesar ne dotikate

 

 • do delilnega pulta dostopate posamezno, ohranjate skupino razreda in upoštevate 1,5 m varnostne razdalje

 

 • malico registrirate z dijaško izkaznico (če izkaznice nimate, vas na seznamu označijo na terminalu)

 

 • pri razdeljevalnem pultu si razkužite roke

 

 • pladenj z obrokom odnesete za mizo, za katero lahko malicajo le dijaki istega razreda

 

 • kulturno pojejte obrok in za seboj pospravite

 

 

Želimo vam dober tek…

Malico v šolskem letu 2021/2022 bodo prejemali vsi, ki se bodo nanjo naročili oz. oddali prijavo na šolsko prehrano. Prijavnice sprejemamo tudi naknadno v tajništvu šole.

Pred novim šolskim letom ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Upoštevana bo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino cene malice. Oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni več potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 01.09.2021. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)

Subvencija v odstotku od cene malice

Cena malice v EUR

1

do 432,67

100 %

0,00

2

od 432,68 do 545,98

70 %

0,82

3

od 545,99 do 659,30

40 %

1,64

 

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, ki bo po novem znašala 2,73 €.

Za tajništvo
Marjeta Sodec

V skladu z Navodili o zagotavljanju toplega obroka za dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, zbiramo prijave na topel obrok za dijake, ki tak obrok potrebujejo.
 
Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
 • priznanje pravice do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oz.
 • priznanje pravice do 2. dohodkovnega razreda državne štipendije in ne presegajo dohodka na družinskega člana 382,82€/mesec ali
 • namestitev v rejniško družino.
 
Vlogo je mogoče oddati po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti (obrazec je v priponki). 
 
Za vse informacije pa smo vam na voljo na telefonsko številko 031 383 177.
 
Vse dobro in ostanimo zdravi!

Malico bodo prejemali vsi, ki so se nanjo naročili (oddali prijavo na šolsko prehrano). Prejemati jo bodo pričeli 2. septembra 2020. Vsi, ki bi malico še želeli naročiti, lahko prijavnico oddajo tudi naknadno v tajništvu šole.

Zaradi priporočenih ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bo na začetku šolskega leta za dijake pripravljena hladna malica. Za tiste, ki so na malico prijavljeni, bosta malico za razred prevzela dežurna dijaka na delilnem pultu, ostalim pa priporočamo, da si malico prinesejo s seboj.

Podatki o subvencijah bodo vneseni takoj, ko bojo dostopni preko CEUVIZ.

Razredniki so prejeli seznam prijavljenih na malico za 02.09.2020. Tako bodo dijaki obveščeni o prijavi. Tisti, ki malice ne bi želeli, naj jo takoj odjavijo v tajništvu šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski pri delilnem pultu.

Dijaki so sami odgovorni za pravočasno odjavo malice. Neodjavljene in neprevzete malice bodo zaračunane.

Cenzus za subvencijo malice ostaja enak, kot je bil 01.02.2013, in sicer: do polne subvencije za malico upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek ne osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • Nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
 • Nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, t.j. 2,42 €.

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

Ker je vpis v šolsko leto 2020/2021 potekal na daljavo in nismo opravili slikanja za dijaške izkaznice, le-te niso bile naročene. Slikanje bo organizirano naknadno, prav tako bodo naročene dijaške izkaznice. Na začetku šolskega leta prevzemanje malice z dijaško izkaznico ni potrebno.

 

Dijaki višjih letnikov uporabljajo stare izkaznice, nalepke za šolsko leto 2020/21 bodo lahko dvignili v tajništvu šole po 15.09.2019. Bivši dijaki NPI in SPI programov, ki nadaljujejo šolanje v SPI in PTI programih se vodijo kot novinci, zato jim je potrebno ponovno dodeliti dijaške izkaznice. S starimi karticami naj se oglasijo v tajništvo šole.

 

 

NAVODILA ZA ODJAVO MALICE – Izvleček iz objave Šolska prehrana v šolskem letu 2020/2021 – objavljeno na šolski spletni strani

 

ODJAVA MALICE

 

Malico je potrebno odjaviti do 9. ure za naslednji dan.

 

Malico lahko odjavite na tri načine:

 • Na spletni strani lopolis.si s pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopite na portal Lo.polis, odprete zavihek eRestavracija, Odjave in odjavite malico za želeni datum.
 • S pomočjo dijaške izkaznice na terminalu, ki se nahaja pred vhodom v upravne prostore šole.
 • Osebno v tajništvu šole.
 • V izrednih primerih, ko niste v šoli in doma ne morete odpovedati malice po spletu, lahko malico odpoveste preko SMS sporočila, na tel. 031/610 986 ali klicem na tel. Št. 07/ 49 06 400.

 

OPOZORILO

 

Bodite še posebej pozorni pri pravočasni odjavi malice za tiste dni, ko ne želite malicati. V primeru, ko malice ne boste odjavili, pa je ne boste prevzeli, boste malico morali plačati v polni ceni 2,42 €. Zakon o šolski prehrani namreč določa, da morate dijaki, ki ne prevzamete naročenega obroka, ceno tega obroka v celoti poravnati, ne glede na subvencijo.

 

V primeru izredne odpovedi malice do 9.00 za tekoči dan, bo v skladu z Zakonom o šolski prehrani malica zaračunana v znesku, kot da je bil obrok prevzet.

 

UPORABNIŠKO IME IN GESLO

 

S pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopate na portal LO.polis:

 • V zavihku eRestavracija, Odjave, odjavljate malico.
 • V zavihku eRestavracija, Realizacija, spremljate na svojem računu realizacijo.

 

Vsi, ki boste imeli kakršne koli težave z odjavljanjem malice se javite v tajništvu šole. Enako velja za uporabniška imena in gesla za dostop do portala Lo.polis.

 

Marjeta Sodec

tajnik VIZ