Rezultate in analizo si lahko ogledate v priponki.

Dijaki zaključnih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja (S3C, S3E,S3D, E3C IN S2K) imajo po uspešno končanem tretjem (SPI) oziroma drugem (NPI) letniku zaključni izpit. Zaključni izpit obsega dve izpitni enoti za SPI programe:

1) slovenščina (pisni in ustni izpit),

2) izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit za NPI program pomočnik v tehnoloških procesi obsega eno izpitno enoto – izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izpite bomo izvedli v naslednjih treh rokih:

ZIMSKI  ROK 

4. februar 2021

Pisni izpit iz slovenščine 

5.-11.februar 2021

Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora 

(točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka) 

12. februar 2021

Podelitev spričeval zaključnega izpita

SPOMLADANSKI  ROK 

7. junij 2021

Pisni izpit iz slovenščine 

9.–30. junij 2021

Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora. 

(točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka) 

7. julij 2021

Podelitev spričeval zaključnega izpita 

JESENSKI  ROK 

24. avgust 2021

Pisni izpit iz slovenščine 

26.–31. avgust 2021

Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora. 

(točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka)

1. september 2021

Podelitev spričeval zaključnega izpita