Dijaki zaključnih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja (S3C, S3E, E3C IN S2K) imajo po uspešno končanem tretjem (SPI) oziroma drugem (NPI) letniku zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega dve izpitni enoti za SPI programe:

1) slovenščina (pisni in ustni izpit),

2) izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Zaključni izpit za NPI program pomočnik v tehnoloških procesi obsega eno izpitno enoto izdelek oziroma storitev in zagovor.Izpite bomo izvedli v naslednjih treh rokih:

 

ZIMSKI ROK

11. februar 2019 Pisni izpit iz slovenščine
12. -15. februar 2019 Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora (točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka)
18. februar 2019 Podelitev spričeval zaključnega izpita

 

SPOMLADANSKI ROK

5. junij 2019 Pisni izpit iz slovenščine
6. -28. junij 2019 Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora (točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka)
5. julij 2019 Podelitev spričeval zaključnega izpita

 

JESENSKI ROK

26. avgust 2019 Pisni izpit iz slovenščine
27. - 31. avgust 2019 Ustni izpit iz slovenščine ter opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora (točen dnevni razpored bo objavljen na začetku izpitnega roka)
2. september  2019 Podelitev spričeval zaključnega izpita