Poimenski razporedi kandidatov so objavljeni na oglasni deski za zaključne izpite v avli šole.