izvajalci projekta: MATEJ  MAUČIČ, Jože POŽUN, Matjaž CERAR, Branko KATELIC, Svetlana Novak, Mateja TRAVEN, Erna ŽUPAN, Alenka Žuraj Balog, Jože Pavlovič, Franci Uduč

BISTVENE AKTIVNOSTI:

-        Predavanje o sanaciji energetski sanaciji javnih zgradb,

-        Delavnice o alternativnih virih energije,

-        Ogled ogrevanja na biomaso pri OŠ Podbočje,

-        Ogled Sevnice,

-        Predstavitev solarnega avtomobila na prireditvi TEHNOGENIJ.


Povzetek projekta

V šolskem letu 2011/12 smo na naši šoli začeli sodelovati s TEHNIŠKO ŠOLO iz SISKA. Izmenjali smo izkušnje o povezovanju šole z lokalno skupnostjo, dijaki, gospodarstveniki ter politiko. V šolskem letu (2012/13) smo sodelovanje nadgradili s sodelovanjem v PROJEKTU ELEKTRIČNI AVTOMOBIL.

V letošnjem šolskem letu 2013/14 smo sodelovali v projektu – VIRI ENERGIJE IN SODOBNE TEHNOLOGIJE V PRIHODNOSTI.

Dijakom, staršem, učiteljem in ostalim smo predstavili možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije s tega področja, s ciljem izboljšati učinkovitost in ekološko naravnanost pri pridobivanju energije.

Danes v svetu  večino energije proizvedemo iz fosilnih goriv. Zaloge teh virov so omejene, njihovo izkoriščanje povzroča velike emisije  CO2 in odvisnost od teh virov. Da bi te vire lahko nadomestili, se nam ponuja več možnosti.  Ena od teh so obnovljivi viri energije (OVE), ki imajo svoje prednosti in slabosti. Prav tako je pomembno, da smo pri uvajanju novih tehnologij veliko pozornosti usmerili v učinkovito rabo energije.

Na naši šoli smo v okviru tega projekta izvedli delavnice, ki bi obravnavale teme o izkoriščanju OVE in teme iz sodobnih tehnologij, s katerimi bi zmanjšali porabo energije.

Tako smo dijakom na praktičen način prikazali možnosti, ki se nam ponujajo kot alternativa obstoječim virom energije.

V okviru projekta smo na šoli izvedli naslednje delavnice:

            - energija vetra,

            - energija sonca,

            - vodikova energija – gorivne celice in

            - sodobne tehnologije.

Ukrepe za učinkovito zmanjšanje porabe energije v javnih zgradbah je predstavil Andrej Sluga z občine Krško.

Dijaki in učitelji iz partnerske šole so  se predstavili  s solarnim avtomobilom na prireditvi TEHNOGENIJ 2013.

Navedeno problematiko smo  spoznati z več vidikov. V projekt smo vključiti dijake različnih programov srednjega strokovnega izobraževanja (strojni tehnik in elektrotehnik) ter dijake PTI-programov (strojni tehnik in elektrotehnik).

V projektu smo sodelovali tudi partnerji iz lokalnega okolja, kot so Termoelektrarna Brestanica, Avtoline Krško, GZS območna enota Posavje Krško, Občina Krško ter GEN energija.

Matej Maučič