Elektrotehnik

Kaj dela elektrotehnik?

  • Načrtuje in izdeluje električne in komunikacijske inštalacije.
  • Opravi priklop in zagon električnih strojev in naprav.
  • Načrtuje, sestavlja in analizira delovanje osnovnih programljivih naprav.
  • Načrtuje, izdeluje in testira enostavna elektronska vezja.
  • Na strojih, opremi, vezjih in električnih inštalacijah izvaja električne meritve in rokuje z računalniško podprtimi orodji za izvajanje meritev.

Sistemski elektroenergetik

  • Se seznani z organizacijo proizvodnje, s prenosom in z distribucijo električne energije.

Sistemski elektronik-avtomatik

  • Načrtuje, programira in odpravlja napake v avtomatiziranih postrojih, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske elemente.

Poklic je primeren za fante in dekleta.