Kaj dela elektrotehnik?

  • Načrtuje in izdeluje električne in komunikacijske inštalacije.
  • Opravi priklop in zagon električnih strojev in naprav.
  • Upravlja osnovne programljive naprave.
  • Na strojih, opremi, vezjih in električnih inštalacijah izvaja električne meritve.

Sistemski elektroenergetik

  • Se seznani z organizacijo proizvodnje, s prenosom in z distribucijo električne energije.

Operater avtomatiziranih postrojev

  • Načrtuje, programira in odpravlja napake v avtomatiziranih postrojih, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske elemente.

Poklic je primeren za fante in dekleta.