ElektrikarKaj dela elektrikar?

  • Vzdržuje električne in komunikacijske inštalacije.
  • Servisira, vzdržuje, sestavlja in priklaplja električne naprave.
  • Izvaja električne meritve na strojih, opremi, vezjih in v električni inštalaciji.
  • Montira, priključuje in vzdržuje krmilne elemente, naprave, sklope in sisteme.

 

  • Monter elektroenergetskih inštalacij

Sodeluje pri proizvodnji, prenosu, razdelitvi in uporabi električne energije.

  • Elektronik - avtomatik

Izvaja montažo in vzdrževanje krmilnih, regulacijskih naprav in elektronskih sklopov.

  • Monter pametnih inštalacij in naprav

Uporablja, nastavlja in vzdržuje naprave/sisteme pametnih inštalacij

 

Poklic je primeren za fante in dekleta.