David Lackovič, G3A
Izdelava digitalne igralne kocke.

Laura Cizerle, G2A
Izdelava poročila pri fiziki.

Miha Osetič, G1A
Domača računalniška oprema iz 1991. leta, predstavljena pri pouku informatike.