Tehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki pripravlja dijake na nadaljnji univerzitetni in visokošolski študij. V programu tehniške gimnazije so poleg splošnih predmetov tudi strokovni predmeti, ki omogočajo razvoj interesov na tehniškem področju. Zato si dijaki poleg splošne izobrazbe pridobijo tudi specifična strokovno-teoretična znanja. Naučijo se uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za področje tehnike, razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje ter se pripravijo na nadaljevanje izobraževanje.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

 

Gimn Izbira
Tehniska Gimnazija