PERSPEKTIVEN SVET RAČUNALNIŠKIH STROK

Tehnik Racunalnistva 2023

Vabimo vas, da vstopite v svet neskončnih možnosti, ki jih prinaša program tehnik računalništva na naši šoli. Gre za izobraževalni program, ki odpira vrata v sodobno tehnološko dobo, kjer se srečujejo inovacije, ustvarjalnost ter izzivi digitalnega sveta.

 

Kaj prinaša program tehnik računalništva?

Praktično reševanje realnih problemov:

Naš program omogoča pridobitev sposobnosti, kako uporabiti strokovno znanje pri reševanju praktičnih problemov, ki jih prinaša računalniška stroka.

Obvladovanje strokovne terminologije:

Dijaki in dijakinje bodo spoznali ključno strokovno terminologijo, ki je temelj za uspešno delovanje v računalniškem svetu.

Osnove programiranja:

V okviru programa se naučijo osnovnih elementov programske opreme, pravil za pisanje programov ter osnovne sintakse in semantike v programiranju.

Povezovanje teorije in prakse:

Naš cilj je, da dijaki utrdijo temeljna strokovna znanja in jih znajo povezati s praktičnimi izzivi računalniške stroke.

Upravljanje z informacijsko opremo:

Dijaki se usposobijo za učinkovito upravljanje z informacijsko opremo, kar je ključno za sodobno delovanje v digitalni dobi.

Učinkovito upravljanje podatkov:

Obvladovanje metod organizacije podatkov in njihova učinkovita uporaba sta ključnega pomena za uspešno delo v računalniških poklicih.

Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija:

Naši dijaki se učijo učinkovite in uspešne uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, hranjenje, obdelavo in uporabo informacij.

Vzgajanje za vseživljenjsko učenje:

Skrbimo za to, da so naši dijaki naravnani v vseživljenjsko učenje, izpopolnjevanje in osebnostni razvoj, kar jim omogoča uspešno sodelovanje v družbi.

 

Z izbiro programa tehnik računalništva na naši šoli se odpirajo vrata v svet, kjer tehnologija ni le orodje, temveč vir ustvarjalnosti, inovacij ter nepredstavljivih priložnosti.

Pridružite se nam na poti raziskovanja digitalnega sveta.

  

 

Povezava do FB strani tehnika računalništva: FB ŠC Krško-Sevnica program tehnik računalništva

Brošura programa tehnik računalništva: Tehnik računalništva na ŠC Krško-Sevnica