Malico bodo prejemali vsi, ki so se nanjo naročili (oddali prijavo na šolsko prehrano). Prejemati jo bodo pričeli 2. septembra 2020. Vsi, ki bi malico še želeli naročiti, lahko prijavnico oddajo tudi naknadno v tajništvu šole.

Zaradi priporočenih ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bo na začetku šolskega leta za dijake pripravljena hladna malica. Za tiste, ki so na malico prijavljeni, bosta malico za razred prevzela dežurna dijaka na delilnem pultu, ostalim pa priporočamo, da si malico prinesejo s seboj.

Podatki o subvencijah bodo vneseni takoj, ko bojo dostopni preko CEUVIZ.

Razredniki so prejeli seznam prijavljenih na malico za 02.09.2020. Tako bodo dijaki obveščeni o prijavi. Tisti, ki malice ne bi želeli, naj jo takoj odjavijo v tajništvu šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski pri delilnem pultu.

Dijaki so sami odgovorni za pravočasno odjavo malice. Neodjavljene in neprevzete malice bodo zaračunane.

Cenzus za subvencijo malice ostaja enak, kot je bil 01.02.2013, in sicer: do polne subvencije za malico upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek ne osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • Nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
  • Nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, t.j. 2,42 €.

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

Ker je vpis v šolsko leto 2020/2021 potekal na daljavo in nismo opravili slikanja za dijaške izkaznice, le-te niso bile naročene. Slikanje bo organizirano naknadno, prav tako bodo naročene dijaške izkaznice. Na začetku šolskega leta prevzemanje malice z dijaško izkaznico ni potrebno.

 

Dijaki višjih letnikov uporabljajo stare izkaznice, nalepke za šolsko leto 2020/21 bodo lahko dvignili v tajništvu šole po 15.09.2019. Bivši dijaki NPI in SPI programov, ki nadaljujejo šolanje v SPI in PTI programih se vodijo kot novinci, zato jim je potrebno ponovno dodeliti dijaške izkaznice. S starimi karticami naj se oglasijo v tajništvo šole.

 

 

NAVODILA ZA ODJAVO MALICE – Izvleček iz objave Šolska prehrana v šolskem letu 2020/2021 – objavljeno na šolski spletni strani

 

ODJAVA MALICE

 

Malico je potrebno odjaviti do 9. ure za naslednji dan.

 

Malico lahko odjavite na tri načine:

  • Na spletni strani lopolis.si s pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopite na portal Lo.polis, odprete zavihek eRestavracija, Odjave in odjavite malico za želeni datum.
  • S pomočjo dijaške izkaznice na terminalu, ki se nahaja pred vhodom v upravne prostore šole.
  • Osebno v tajništvu šole.
  • V izrednih primerih, ko niste v šoli in doma ne morete odpovedati malice po spletu, lahko malico odpoveste preko SMS sporočila, na tel. 031/610 986 ali klicem na tel. Št. 07/ 49 06 400.

 

OPOZORILO

 

Bodite še posebej pozorni pri pravočasni odjavi malice za tiste dni, ko ne želite malicati. V primeru, ko malice ne boste odjavili, pa je ne boste prevzeli, boste malico morali plačati v polni ceni 2,42 €. Zakon o šolski prehrani namreč določa, da morate dijaki, ki ne prevzamete naročenega obroka, ceno tega obroka v celoti poravnati, ne glede na subvencijo.

 

V primeru izredne odpovedi malice do 9.00 za tekoči dan, bo v skladu z Zakonom o šolski prehrani malica zaračunana v znesku, kot da je bil obrok prevzet.

 

UPORABNIŠKO IME IN GESLO

 

S pomočjo uporabniškega imena in gesla vstopate na portal LO.polis:

  • V zavihku eRestavracija, Odjave, odjavljate malico.
  • V zavihku eRestavracija, Realizacija, spremljate na svojem računu realizacijo.

 

Vsi, ki boste imeli kakršne koli težave z odjavljanjem malice se javite v tajništvu šole. Enako velja za uporabniška imena in gesla za dostop do portala Lo.polis.

 

Marjeta Sodec

tajnik VIZ