Malico v šolskem letu 2021/2022 bodo prejemali vsi, ki se bodo nanjo naročili oz. oddali prijavo na šolsko prehrano. Prijavnice sprejemamo tudi naknadno v tajništvu šole.

Pred novim šolskim letom ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Upoštevana bo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino cene malice. Oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni več potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 01.09.2021. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)

Subvencija v odstotku od cene malice

Cena malice v EUR

1

do 432,67

100 %

0,00

2

od 432,68 do 545,98

70 %

0,82

3

od 545,99 do 659,30

40 %

1,64

 

Vsi ostali morajo plačati polno ceno malice, ki bo po novem znašala 2,73 €.

Za tajništvo
Marjeta Sodec