Spoštovani,

V začetku novembra smo vas obvestili, da bo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, cena malice za neodjavljene oz. neprevzete obroke znašala 3,14 €.
15.12.2022 je minister izdal Sklep o spremembi Sklepa o določitvi dodatnih sredstev za pripravo malice v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu
2022/2023, na podlagi katerega se šolah iz državnega proračuna zagotavlja dodatna sredstva tudi za neodjavljene oz. neprevzete obroke.
Zaradi spremembe bo za dodatno zaračunane neodjavljene oz. neprevzete obroke za mesec november narejen poračun pri obračunu za mesec december, neodjavljeni oz. neprevzeti obroki pa bodo tudi v bodoče zaračunani v višini cene malice 2,73 €.
Kljub temu starše in dijake prosimo, da v primeru bolezni oz. odsotnosti poskrbijo za odjavo od malice.

 

Koordinator šolske prehrane:
Marjeta Sodec