ŠEST ZLATIH MATURANTOV,

PETNAJST ODLIČNIH NA POKLICNI MATURI,

ŠTIRJE SPRIČEVALO S POHVALO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

»Vaš čas je omejen, zato ga ne tratite s tem, da živite življenje nekoga drugega. Naj vas ne zavede prepričanje, da morate živeti tako kot razmišljajo drugi. Ne dovolite, da šum, ki ga povzroča mnenje drugih, preglasi vaš notranji glas. Najpomembnejše je, da imate pogum, da sledite svojemu srcu in intuiciji. Ta dva namreč že vesta, kaj si resnično želite postati. Vse ostalo je drugotnega pomena.« (Steve Jobs)

S temi besedami je voditeljica svečane podelitve v petek, 6. julija, nagovorila letošnje maturante in jih spodbudila, naj iščejo povsem svojo pot do uspeha v življenju.

Na SPSŠ Krško smo slovesno podelili spričevala poklicne mature 70 uspešnim dijakom srednjega strokovnega izobraževanja. Spričevala o zaključnem izpitu pa je prejelo tudi 45 uspešnih dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Nad potekom zaključnega in izpita poklicne mature sta bdela tajnik zaključnega izpita g. Matej Maučič in tajnik poklicne mature g. Miran Pungerčič.

 

POKLICNA MATURA

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2018, ki je potekal 29. 5. 2018 do 22. 6. 2018, opravljalo 80 kandidatov - 71 kandidatov iz rednega programa in 9 kandidatov iz izobraževanja odraslih - v programih: elektrotehnik, tehnik računalništva in  strojni tehnik.

 

Skupni uspeh na spomladanskem roku poklicne mature je bil 87, 3%, kar je nekoliko nižji od prejšnjih let, vendar pa so bili rezultati tistih, ki so opravili maturo, izjemno visoki. Svoje 4-letno šolanje je kronalo za nazivom zlati maturant (22 ali 23 točk) kar 6 dijakov:

 • Ambrož JANC (teh. računalništva)
 • Elvis PRESKAR (elektrotehnik)
 • Aljaž MOTOH (strojni tehnik)
 • Matjaž ZUPANČIČ (strojni tehnik)
 • Lenart KOLIĆ (strojni tehnik)
 • Anton GLOGOVŠEK (strojni tehnik)

 

Tako imenovanih odličnih dijakov z 20 oziroma 21 točkami je bilo 15:

 • Žiga ŠUME (teh. računalništva)
 • Mitja ŠEPEC (teh. računalništva)
 • Domen GUNČAR ŽNIDARŠIČ (teh. računalništva)
 • Žan ŠPILER (teh. računalništva)
 • Jože ČEŠEK (elektrotehnik)
 • Žan JAZBINŠEK (elektrotehnik)
 • Žiga JURŠIČ (elektrotehnik)
 • Žan ANDROJNA (elektrotehnik)
 • Gašper ZORKO (elektrotehnik)
 • Peter Einar SIMIĆ (elektrotehnik)
 • Danilo OSOJNIK (elektrotehnik)
 • Žan ČERNELČ (elektrotehnik)
 • Miha BOGOVIČ (strojni tehnik)
 • Ana PRESKAR (strojna tehnica)
 • Aljaž ŠUMLAJ (strojni tehnik)

 

ZAKLJUČNI IZPIT

Podelili smo tudi spričevala o zaključnem izpitu. Zaključni izpit je v spomladanskem roku od 4. 6. 2018 do 22. 6. 2018 opravljalo 51 dijakov. Skupni uspeh na spomladanskem roku zaključnih izpitov je bil 88, 23%. Kandidati so opravljali zaključni izpit v programih srednjega poklicnega izobraževanja: elektrikar, oblikovalec kovin–orodjar in avtoserviser ter v programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih.

Tudi rezultati na zaključnem izpitu so bili zelo dobri. Spričevalo zaključnega izpita s pohvalo, kar pomeni, da so dosegli odlično oceno pri obeh izpitnih enotah, so prejeli 4 dijaki:

 • Matic Germovšek (elektrikar)
 • Jan Kramer (elektrikar)
 • Nik Mlakar (elektrikar)
 • Žan Žgajnar (avtoserviser)

 

Najboljši na zaključnem izpitu in zlati maturanti so prejeli poleg knjižne nagrade tudi praktično nagrado, ki jo je prispevalo uspešno podjetje  I.H.S., industrijski manipulacijski sistemi Krško d. o. o. Direktor g. Tadej Buršič je nagovoril maturante in jim spodbudno povedal, da so poklici, za katere so se izobrazili,  poklici sedanjosti in prihodnosti. Gost svečane podelitve je bil tudi g. Darko Gorišek, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, območne zbornice Posavje. Gosta sta skupaj z ravnateljem SPSŠ Krško Jožetom Pavlovičem in direktorico ŠC Krško-Sevnica Erno Župan Pirkovič podelila spričevala, knjižne in praktične nagrade najuspešnejšim.

 

Program svečane podelitve sta pripravili Mateja Traven in Jana Škoda, za vizualno predstavitev je poskrbela Krista Lapuh Krulc, za oblikovanje pohval in posvetil ter fotografiranje pa Erika Broz Žižek. Ozvočenje in mešalno mizo je upravljal Jože Žerjav. Program so sooblikovali dijakinje in dijaki: Maja, Martina, Andraž, Martin in Lenart z vodenjem in glasbenimi točkami.

Mateja Traven