V sredo, 19. 12. 2018, je potekala 21. seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško. Posebna pozornost je bila namenjena preventivi na poročju varnosti v cestnem prometu.

Gospa mag. Romana Pečnik se je v imenu občine Krško zahvalila ravnatelju Srednje poklicne in strokovne šole gospodu Jožetu Pavloviču za prispevek k varnosti v prometu v okviru prireditve ob Tednu mobilnosti, ravnatelj pa se je zahvalil občini za pomoč pri organizaciji te prireditve, v katero je bilo od leta 2013  vključenih že blizu deset tisoč udeležencev.

Poleg tega na Srednji poklicni in strokovni šoli že vrsto let poteka tekmovanje »Kaj veš o prometu ?«, v katerem šola dosega izjemne rezultate na državnem nivoju. Ob tej priložnosti je zato mentor tekmovanja gospod Franci Štokar s strani predsednika SPV občine Krško gospoda Davorina Nagliča prejel posebno priznanje  Bronasti znak za večjo varnost v prometu.

 

Na sliki dobitnik priznanja Štokar Franc v družbi predsednika SPV  Davorina Nagliča in predstavnice občine mag.Romane Pečnik