Dijaki G1A smo imeli od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019 malce drugačen pouk kot običajno, saj smo pod mentorstvom učiteljev »izvajali« vsebine projektnega tedna v Kostanjevici na Krki.

Torek  je temeljil na matematični, geografski in kemijski podlagi. Razdelili smo se v tri skupine. Prva skupina je najprej s profesorico vzela vzorce vode,  izmerili smo  temperaturo in ph na licu mesta, vzorce pa smo shranili  še za kasnejšo obravnavo v kemijskem laboratoriju v šoli. Ko smo to storili, smo začeli opazovati naravo ter živali v vodi in na kopnem. Ob tem so reševali delovni list, povezan  z geografskimi vsebinami (relief, vplivi človeka na okolje …)

Ko smo to opravili, smo skupine zamenjali, nato se je še prva skupina preizkusila v merjenju globine in hitrosti reke, drugi dve skupini pa sta reševali druge naloge. Hitrost in globino reke smo merili z doma narejenimi pripomočki. Potrebovali smo: 50-metrski meter, vsaj 20 m vrvice, pisalo, uteži in žogico. Po matematičnem merjenju smo se vrnili v šolo ter tam opravili preizkuse z različnimi vzorci vode in opazovali, kakšne so prisotnosti nitritov, nitratov, fosfatov, železa, kisika. S tem se ja zaključil prvi dan.

Drugi dan smo si ogledali tri podjetja RESISTEC, METALTEC in ATHOS, ki delujejo pod eno streho. So uspešna podjetja, ki izdelujejo najboljše navijalce kablov in cevi ter kakovostnih delov za avtomobilsko industrijo. Na začetku so nam pripravili kratek uvod ter 10-minutni video, nato pa so nas popeljali po tovarni. Lahko smo si ogledali shrambo, stružnico, halo,  kjer so v ospredju ročne spretnosti delavcev, avtomatizirane dele tovarne, kjer roboti naredijo skoraj vse stvari sami … Kot zanimivost so nam povedali, da na dan naredijo okoli 3000 končnih izdelkov in da večino izdelkov izvozijo. Po ogledu podjetja smo si ogledali še Kostanjeviški samostan ter Forma vivo, nato pa smo imeli eksperimentalne vaje za fiziko na letališču v Žadovinku. Naslov vaje je bil Sila curka.  Doma smo morali narediti vsak svojo raketo. To raketo smo potlej napolnili z vodo ter jo z ročno »pumpo« spravili pod tlak, ko pa ventil ni več zdržal pritiska, je raketo izstrelilo v zrak. Izračunali smo višino, do katere je raketa poletela, in ob tem tudi tekmovali, kdo bo raketo izstrelil najvišje.

Tretji dan smo se odpravili v Krakovski gozd, kjer smo bili daleč od mestnega hrupa. Po skupinah smo reševali naloge z opazovanjem narave okrog nas. Jaz sem med potjo nabiral rastline za herbarij, ki ga bom predstavil v šoli. Ko smo se vrnili s pohoda, nas je čakala nova naloga. Morali smo se razdeliti po parih in vsak par je moral iz materialov, ki jih je našel v gozdu, ustvariti LENDART.  Naša domišljija je neverjetna, zato se je  rodilo veliko dobrih idej, ki so se  uresničile v obliki unikatnih izdelkov. Nastale so različne gugalnice, ptičja gnezda, velike in majhne ladje, tudi pajek je nastal iz velikega hloda in  nekaj kamnov, lubja in palic.

Zadnji dan pa smo še enkrat obiskali Kostanjevico. Sprehodili smo se po mestu in raziskovali sledi, ki jih je »pustila« zgodovina. Opazovali smo zgradbe, naravne danosti in  spoznali tudi pomembne prebivalce. Ko je bil učni list rešen, smo se še peš odpravili do Kostanjeviške jame, kjer smo naredili načrte za dejavnosti, ki sledijo v maju.

Tako se je naš projektni teden zelo lepo končal. Pustili smo delček sebe v naravi, narava pa velik pečat v nas.

Erazem Kranjec, G1A