Naši dijaki Sara Colarič (S3A), Matic Ančimer (S4A) in Gašper Buršič (S2A) so osvojili zlata priznanja, Martin Sešlar (G3A) in Andraž Kerin (S3A) pa srebrni priznanji na tekmovanju PIKO 2019.

Čestitamo.

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami izpeljala šesto državno tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja - PIKO 2019.

Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI, in sicer na področjih strojništva, mehatronike, lesarstva, gradbeništva in dijaki tehniške gimnazije.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. Cilji tekmovanja iz projekcij in kotiranja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja, vključno s povezovanjem tehniškega komuniciranja z drugimi znanji, popularizacija tehnike ter spodbujanje mladih k razmišljanju, usmerjenemu v prakso, odločanju in boljši predstavljivosti v tehniki.

V skladu z razpisom smo 20. marca 2019 na 24-ih tehniških šolah po Sloveniji izvedli šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo več kot 500 dijakov in sodelovalo je 39 mentorjev. Za dosežke na šolskem tekmovanju je bilo podeljenih 154 bronastih priznanj izbranim dijakom, ki so dosegli zadovoljivo mesto oziroma število točk. Naši dijaki so osvojili kar 18 bronastih priznanj.

Na državno tekmovanje, ki je bilo 24. aprila 2019, gostil ga je Šolski center Postojna, se je uvrstilo 49 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol. Med najboljšimi 13-timi dobitniki zlatih priznanj so bili tudi naši trije dijaki Srednja poklicna in strokovna šola Krško Sara Colarič (S3A), Matic Ančimer (S4A) in Gašper Buršič (S4A). Martin Sešlar (G3A), Gimnazija Krško in Andraž Kerin (S3A), SPSŠ pa sta osvojila srebrno priznanje.

Vsem dijakom čestitamo za dosežke in priznanja.