Ta misel slavnega Alberta Einsteina nas je spremljala v petek, 5. julija, smo na SPSŠ Krško slovesno podelili spričevala poklicne mature 78 uspešnim dijakom srednjega strokovnega izobraževanja. Spričevala o zaključnem izpitu pa je prejelo tudi 48 uspešnih dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Nad potekom zaključnega in izpita poklicne mature sta bdela tajnik zaključnega izpita g. Matej Maučič in tajnik poklicne mature g. Miran Pungerčič.


Na sredini zlati maturant - Jure Pavlovič

 

POKLICNA MATURA

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2019, ki je potekal 29. 5. 2018 do 21. 6. 2018, opravljalo 109 kandidatov - 82 kandidatov iz rednega programa in 27 kandidatov izobraževanja odraslih - v programih: elektrotehnik, tehnik računalništva in  strojni tehnik.

 

Skupni uspeh med rednimi dijaki na spomladanskem roku poklicne mature je bil 95,1 %, kar je zelo lep uspeh. Svoje 4-letno šolanje je kronal za nazivom zlati maturant (22 ali 23 točk) en dijak:

 • Jure PAVLOVIČ (tehnik računalništva)

 

Tako imenovanih odličnih dijakov z 20 oziroma 21 točkami je bilo 10:

 • Žiga IVANŠEK (tehnik računalništva)
 • Gregor VOLČANJK (tehnik računalništva)
 • Martin VRBANČIČ (tehnik računalništva)
 • Simon KOŠAR (elektrotehnik)
 • Lovro MURN (elektrotehnik)
 • Lenart TRAVEN (elektrotehnik)
 • Matic ANČIMER (strojni tehnik)
 • Andrej CERJAK (strojni tehnik)
 • Gašper VIDMAR (strojni tehnik)
 • Klemen ZUPANČIČ (strojni tehnik)

 

ZAKLJUČNI IZPIT

Podelili smo tudi spričevala o zaključnem izpitu. Zaključni izpit je v spomladanskem roku od 5. 6. 2018 do 21. 6. 2018 opravljalo 49 dijakov. Skupni uspeh na spomladanskem roku zaključnih izpitov je bil 98 %, kar je izjemno dober uspeh. Kandidati so opravljali zaključni izpit v programih srednjega poklicnega izobraževanja: elektrikar, oblikovalec kovin–orodjar in avtoserviser ter v programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih.

Spričevalo zaključnega izpita s pohvalo, kar pomeni, da so dosegli odlično oceno pri obeh izpitnih enotah, so prejeli 4 dijaki:

 • Matej OMERZEL (pomočnik v tehnoloških procesih)
 • Andraž PETRIŠIČ (avtoserviser)
 • Benjamin PIRC (avtoserviser)
 • Tadej AMERŠEK (elektrikar)


Najboljši na zaključnem izpitu ter zlati  in odlični maturanti so prejeli poleg knjižne nagrade tudi praktično nagrado, ki jo je prispevalo uspešno podjetje Willy Stadler d. o. o. iz Velike vasi pri Krškem. Vodja obrata in prokurist podjetja g. Stanko Ančimer je nagovoril maturante in jih v čudovitem nagovoru spodbudil za nadaljnje učenje v šolskem sistemu ali na delovnem mestu. Kot bivši dijak naše šole je obudil spomine na svoje profesorje in dijakom podal svoje spoznanje, da se vsa znanja (ne samo strokovna), ki jih je kdaj pridobil v šolskem procesu, izkažejo v življenju kot koristna in potrebna, pa čeprav se dijakom včasih zdi drugače.

 

Gospod Stanko Ančimer je skupaj z ravnateljem SPSŠ Krško Jožetom Pavlovičem in direktorico ŠC Krško-Sevnica Erno Župan Pirkovič podelil spričevala, knjižne in praktične nagrade najuspešnejšim.

 

Program svečane podelitve je ob sodelovanju drugih članov učiteljskega zbora pripravila Katja Širola, sooblikovala pa sta ga dijakinja Martina Gramc in dijak Tilen z vodenjem in glasbenimi točkami

Zapisala Mateja Traven