Maturanti 2021 188»Dragi dijaki in dijakinje, ob tej svečani priložnosti, bi vam radi povedali koliko smo ponosni na vas! Pokazali ste veliko dozo zrelosti in kljub neugodnim razmeram ste zbrali moči in uspešno dokončali to nenavadno šolsko leto. Vaš uspeh pri zaključnih izpitih in poklicni maturi je samo potrditev tega. Ni nobenega dvoma, da ste pripravljeni na nove življenjske izzive. Želimo vam uspešno nadaljevanje vaše poklicne in življenjske poti, bodisi na prvo delovno mesto, bodisi na študij. Bodite pogumni in se zavedajte, da zmorete. Bomo prav veseli, če se še kdaj oglasite na šoli in nam posvete kako ste se znašli in kaj delate. Vaši učitelji!«

Te besede namenjamo učitelji našim dijakom kot popotnico naprej. 

 V sredo, 7. julija 2021, je potekala slovesna prireditev podelitve spričeval poklicne mature in zaključnega izpita. Spričevala poklicne mature je prejelo 94 uspešnih dijakov srednjega strokovnega izobraževanja, spričevalo zaključnega izpita pa 45 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Za vodenje in potek poklicne mature in zaključnega izpita sta bila zadolžena tajnik zaključnega izpita Matej Maučič in tajnik poklicne mature Miran Pungerčič.

 

POKLICNA MATURA

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2021, ki je potekal od 29. 5. 2021 do 23. 6. 2021, opravljalo 108 kandidatov – 100 kandidatov iz rednega programa in 8 kandidatov izobraževanja odraslih - v programih: elektrotehnik, tehnik računalništva in strojni tehnik.

Skupni uspeh med rednimi dijaki na spomladanskem roku poklicne mature je bil 91 %, kar je več kot izjemno zlasti zaradi izzivov, s katerimi so se dijaki soočili v času pouka in priprav na poklicno maturo. Svoje 4-letno šolanje je z nazivom zlati maturant (22 ali 23 točk) zaključilo sedem dijakov:

 • Marcel HOMŠAK (teh. računalništva)
 • Gaj JAKOVINA (teh. računalništva)
 • Jan ZAJC (teh. računalništva)
 • Nejc ZUPANC (teh. računalništva)
 • Matevž KLAVŽAR (teh. računalništva)
 • Marko KROŠELJ ((teh. računalništva)
 • Matija RAČIČ (strojni tehnik)

 

Odličnih dijakov z 20 oziroma 21 točkami je bilo trinajst:

 • Klemen GERŠAK (elektrotehnik)
 • Žan HOSTAR (elektrotehnik)
 • Primož HROVAT (elektrotehnik)
 • Stela HRUŠEVAR (elektrotehnik)
 • Jaka KLINC (elektrotehnik)
 • Tilen Aleksander LEVAK (teh. računalništva)
 • Lana Marie OREL   (teh.računalništva)
 • Tadej SKRBINEK (teh. računalništva)    
 • Simon VODEB (teh. računalništva)
 • Gašper BURŠIČ (strojni tehnik)
 • Mario DEBOGOVIĆ (strojni tehnik)
 • Luka FAKIN (strojni tehnik)
 • Domen GERJOVIČ (strojni tehnik)

 

ZAKLJUČNI IZPIT

 

Zaključni izpit je v spomladanskem roku od 7. 6. 2021 do 7. 7.  2021 opravljalo 46 dijakov. Skupni uspeh na spomladanskem roku zaključnih izpitov je bil 98 %, kar je izjemno dober uspeh. Kandidati so opravljali zaključni izpit v programih srednjega poklicnega izobraževanja: elektrikar, oblikovalec kovin–orodjar, avtoserviser, strojni mehanik ter v programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih.

Spričevalo zaključnega izpita s pohvalo (odlična ocena pri obeh izpitnih enotah) je prejelo šest dijakov:

 • ROBERT URBANČ  (S3C - oblikovalec kovin/orodjar),
 • ROK HUDOKLIN  (S3E -avtoservier),
 • TADEJ JENŠKOVEC (E3C - elektrikar),
 • KLAVDIJA KERIN (E3C - elektrikar),
 • HANA KERT (E3C - elektrikar),
 • GREGOR LUBŠINA RAŠOVIČ (E3C - elektrikar).

 

Letošnja podelitev je potekala v šolskih učilnicah, kjer sta dijake posameznega zaključnega razreda nagovorila ravnatelj Srednje šole Krško in direktor ŠC Krško-Sevnica Jože Pavlovič in posebni gost gospod Radko Luzar, direktor podjetja L-Tek Elektronika d.o.o iz Šentjerneja. Gospod Luzar je dijake nagovoril, kot bivši dijak naše šole,  ter jim izrazil iskrene čestitke ob uspehu in jih hkrati povabil k sodelovanju. Gost je najboljšim na zaključnem izpitu ter zlatim in odličnim maturantom na poklicni maturi podelil praktične nagrade (profesionalno orodje znamke Bosch). Sponzor nagrad za najboljše dijake je podjetje L-Tek Elektronika d.o.o iz Šentjerneja.

Celotno zaključno prireditev sta spremljali ekipi televizijskih hiš ePosavje MEDIA iz Krškegain Vašega kanala Novo mesto, ki bosta objavili prispevek, zato vas vabita k ogledu.

Fotografije, ki prikazujejo potek podelitve in srečne obraze dijakov, sta  ustvarila Filip Budna dijak S3A razreda in profesor Franci Uduč.

Zapisala Matej Maučič in Nataša Rostohar