DSC04075Naša dijaka Filip Budna (S4A) in Jakob Pavlič (S2A) sta osvojila zlata priznanja.

Čestitamo.

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami izpeljala sedmo državno tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja - PIKO 2021.

Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI, in sicer na področjih strojništva, mehatronike, lesarstva, gradbeništva in dijaki tehniške gimnazije.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. Cilji tekmovanja iz projekcij in kotiranja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja, vključno s povezovanjem tehniškega komuniciranja z drugimi znanji, popularizacija tehnike ter spodbujanje mladih k razmišljanju, usmerjenemu v prakso, odločanju in boljši predstavljivosti v tehniki.

V skladu z razpisom smo 22. septembra 2021 na 22-ih tehniških šolah po Sloveniji izvedli šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo 287 dijakov in sodelovalo je 28 mentorjev. Za dosežke na šolskem tekmovanju je bilo podeljenih 98 bronastih priznanj izbranim dijakom, ki so dosegli zadovoljivo mesto oziroma število točk. Naši dijaki so osvojili 6 bronastih priznanj.

Na državno tekmovanje, ki je bilo bo 21. oktobra 2021, gostil ga je Šolski center Slovenske konjice - Zreče, se je uvrstilo 45 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol. Med najboljšimi 12-timi dobitniki zlatih priznanj sta bila tudi naša dijaka Srednje šole Krško Filip Budna (S4A) in Jakob Pavlič (S2A).

Vsem dijakom čestitamo za dosežke in priznanja.