Rastem2022Dijaki prvih letnikov so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Valvasorjevo knjižnico in po ogledu le-te prejeli knjigo Gremo mi v tri krasne, ki jo je napisala Nataša Konc Lorenzutti. Dijaki SSI in gimnazije pa so obisk nadgradili z ogledom Mestnega muzeja Krško, kjer so na sproščen način pridobili nova znanja in nadgradili že obstoječa. Muzeju in knjižnici se zahvaljujemo za lep sprejem in vodenje!
 
Simona Karl in Bojan Novak