20221117 094218Edini nedeževni četrtek sredi novembra je bil pravi dan za okoljsko terensko delo – z gimnazijci prvega letnika naše gimnazije in s somentoricama, profesoricama Tjašo Seničar in Majo Malavašič Divjak, smo se odpravili na levi breg Save, na brežino malce dolvodno od HE Krško in mostu. Opremljeni z rokavicami, vrečami, tabelami, tehtnicami, štoparicami, vrvmi in lovilno mrežo smo dosledno preučili dno in vrh brežine ter rečno zaledje, pri tem pa pridno popisovali vso makroplastiko in mikroplastiko, jo razvrščali, beležili, fotografirali in tehtali.

Ločena skupina je lovila mikroplastiko v posebno mrežo, ki so jo spustili z mosta, opazovali pa so tudi plavajoče odpadke. Mrežo smo poslali v analizo na Nacionalni inštitut za biologijo. Delo je lepo potekalo, dijaki so bili natančni, odgovorni in sodelovalni.

Projekt poteka od leta 2020 in je lep primer ti. skupnostne znanosti. Zasnovale so ga tri države (Nemčija, Portugalska in Slovenija), v letu 2022 pa so se pridružile še Belgija, Madžarska, Avstrija, Bolgarija, Italija, Grčija, Litva in Španija. V Sloveniji se izvaja ob sodelovanju partnerjev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ekologi brez meja, Nacionalni inštitut za biologijo ter Inštitut za vode Republike Slovenije. Osrednja tema projekta je onesnaženje rek z mikroplastiko in makroplastiko, ki pa je potem kriva za onesnaženje svetovnih morij.

Več o projektu si lahko pogledate na: https://www.plastic-pirates.eu/sl

Lanski rezultati so lepo vidni na interaktivni karti: https://www.plastic-pirates.eu/sl/results/map

Naš letošnji prispevek povzet čisto na kratko je na strani: https://www.plastic-pirates.eu/sl/results/data/6430

Mentorica projekta na Gimnaziji Krško: Veronika Gradišek