Dijaki drugega letnika tehniške gimnazije so pri uri slovenščine obravnavali intervju. Teoretično znanje so morali podpreti z opravljenim intervjujem, v katerem so se preizkusili v vlogi novinarjev. Tema intervjuja je bila OBRAZI NAŠE ŠOLE. To pomeni, da so intervjuvance izbirali med starši, sorodniki in prijatelji, ki so bili nekoč del naše šole, profesorji, ki poučujejo danes, a so bili tudi sami v šolskih klopeh našega centra, in dijaki, ki so vpisani na našo šolo v tem šolskem letu. Vabim vas k poslušanju zanimivih intervjujev!

Simona Karl, profesorica