Ugriz v kamnito srceV marcu se je zaključil nagradni natečaj Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije Slovenije, pri katerem so učenci in dijaki slovenskih šol poskušali ujeti v fotografski objektiv geografsko pokrajino v vseh njenih razsežnostih, še posebej pa so jih zanimali sledovi človeka v njej. Vsaka šola je lahko poslala največ štiri fotografije.

Na naši šoli je komisija v sestavi profesorjev Andrej Peklar, Jana Škoda in Veronika Gradišek izbrala štiri najboljše fotografije dijakov in dijakinj Gimnazije Krško. To so:

1. Jesenski pozdrav vdolino Save, David Judež, 2. letnik,
2. Še zadnji bel poljub slemen? David Judež, 2. letnik,
3. Ugriz vkamnito srce, Filip Radej, 2. letnik,
4. Mir mojega obzorja, Zoja Paulina Levak, 1. letnik.

 

Na republiški natečaj je prispelo 123 fotografij, od tega 36 fotografij srednješolcev.

Komisija jih je ocenila glede na skladnost s temo »Mi v pokrajini«, kakovost, sporočilno vrednost ter skladnost fotografije in naslova. Rezultate natečaja so razglasili na zoom prireditvi 14. aprila 2023 v sklopu prireditve »Noč geografije«.

Naš dijak Filip Radej je prejel nagrado in priznanje za 3. mesto med srednješolci s svojo fotografijo kamnoloma Gunte v dolini reke Save, ki smo ji dali ime »Ugriz v kamnito srce«.

Filipu iskreno čestitamo, ravno tako vsem štirim šolskim nagrajencem, vsem ostalim pa se zahvaljujemo za letošnje sodelovanje in jih vabimo, da celo leto opazujejo in fotografirajo zanimive stvari v pokrajini okrog sebe, saj jih bomo naslednje leto spet povabili k natečaju.

mentorica Veronika Gradišek