Grad Turjak 2023Grad Turjak je nedvomno grad presežkov. Od ostalih grajskih stavb izstopa po svoji starosti, videzu, prepoznavnosti ter vlogi, ki jo je odigral v zgodovini in jo ima še vedno v slovenskem zgodovinskem spominu.
K njegovi slavi so odločilno prispevali tudi njegovi lastniki Auerspergi, ki so z gradom živeli in umirali od njegovih srednjeveških začetkov do druge svetovne vojne, kar je nedvomno fenomen v širšem evropskem prostoru.

Dijaki E2A, S2A, R2A G2A IN ES1PTI so se interaktivno in doživeto podali na pot po srednjem veku. Sprehodili so se med vitezi, iz neposredno bližine so si ogledali odmevno bitko pri Budački in spoznali najznamenitejšega Turjačana vseh časov - barona Herbarda VIII ……

Na Trubarjevi domačiji so lahko opazovali različne naravne danosti in široko paleto mnogih področij človekove ustvarjalnosti.
Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval. Dijaki so najprej poslušali razlago o življenju in delu Primoža Trubarja, njegovih sodobnikov, pomenu protestantizma in reformacije, opazovali delo v knjigoveški delavnici, obisk pa zaključili z ogledom žage in mlina. Iz poročil dijakov ES1PTI sem razbrala navdušenje, saj so bili po dveh letih zopet na ekskurziji, ki jih je obogatila za marsikatero spoznanje in jim na drugačen način približala šolsko snov.

Simona Karl, profesorica