S1CD Mestni muzej Krško Z obiskom muzeja dijaki na sproščen način o kulturni dediščini pridobivajo nova znanja in nadgrajujejo že pridobljena. Pedagoški program vključuje ogled aktualne razstave, na katero se delavnica navezuje, in izvedbo delavnice. Prvo tiskano knjigo smo Slovenci leta 1550 dobili s Primožem Trubarjem, stoletje pozneje pa eno najobsežnejših in najbolj temeljitih del, ki so opisovala naše kraje – Slavo vojvodine Kranjske avtorja Janeza Vajkarda Valvasorja.

Dijaki S1CDE in E1C so si ogledali razstavo Valvasorjevi v Krškem, prebrali so odlomek iz omenjenega dela in prisluhnili zgodbam odlične pedagoške delavke. Predstavili so jim zgodovino knjige, vrste knjig, načine vezave, materiale … naučili so se pojme, kot so knjižni blok, lege, vezice in knjižni čevelj. V praktičnem delu so iz pripravljenih materialov korak za korakom po mentorjevih navodilih izdelali svoje knjige, ki jih bodo obogatili z zgodbami in utrinki iz življenja v šoli in izven nje.

Simona Karl, profesorica