V DoitObisk učnega poligona za samooskrbo Dole ter Iniciative Mestni zbor Maribor

Dijaki G3A in E3A so se dne 12. oktobra 2023 udeležili ekskurzije v okviru predmeta aktivno državljanstvo. Že navsezgodaj zjutraj so se odpeljali proti Poljčanam, kjer so si pogledali Učni poligon Dole – mednarodni center za samooskrbo. Sprejela jih je ddr. Ana Vovk Korže, vodja Inštituta za promocijo varstva okolja. Svoje bogato akademsko znanje je na poljuden način predstavila dijakom ter z njimi izvedla delavnici na temo kompostiranja in permakulture.

 

Namen delavnic je dijake opremiti z veščinami za trajnostni način življenja: kako varovati prst, kako izboljšati tla in njihovo rodovitnost, kako na majhnem, reliefno razgibanem koščku zemlje sonaravno pridelati čim več zdravih rastlin za svojo družino. Dijakom je bila všeč zemljanka iz smrekovih brun in s stabilno atmosfero, z zanimanjem pa so si pogledali tudi jurto, ki kljub staremu mongolskemu poreklu zadosti vsem zahtevam in željam sodobnega človeka. V času malice nas je gostiteljica povabila na vodo z meliso in z melisinim hidrolatom, tako da smo sami lahko okusili prednost hidrolatov.

Naš drugi postanek je bil v Mariboru, kjer so nas gostili prostovoljci Iniciative Mestni zbor Maribor. Organizacija je primer pozitivnega samoorganiziranja v lokalni skupnosti in s tem neposredne demokracije. Matic Primc iz IMZ nam je nazorno razložil, kako so se leta 2013 meščani začeli organizirati, na kakšne težave in ovire so naleteli pri tem ter kakšne uspehe so doslej že dosegli: kot prvi v Sloveniji so v Mariboru uvedli participatorni proračun, dosegli so spremembe določenih občinskih odlokov (npr. tistega, da je dovolj že soglasje 75% stanovalcev bloka, da se uredi dvigalo, ki odločilno olajša pot starejšim), pa ustanovitev SVUJD-a (Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; tudi Krško ga ima od leta 2020) kot občinskega organa. Tudi revitalizacija Radvanjskega potoka in zasaditev urbanega gozdička v Mestni četrti Magdalena sta plod teh prizadevanj. Gozdiček smo si šli z gospo Majo Šušteršič tudi ogledat.

Gospa Kaja Fiedler iz Pekarne - Magdalenske mreže nam je predstavila številne aktivnosti, ki jih ta organizacija izvaja za mlade in za civilno družbo nasploh. So nevladna, nepridobitna in neprofitna organizacija. Omenila nam je le nekaj navdihujočih projektov: mladinske  izmenjave za mlade, koordiniranje prostovoljcev, projekt MariBAJK - kreativna prenova starih koles, mednarodni gledališki projekti, delavnice »Kritična pismenost« za mlade, projekt usposabljanj za zaposlovanje mladih, Rosina šola delavskih pravic za mlade, projekt sodobne umetnosti SobaZaGosteMaribor, mednarodni filmski festival Stoptrik, projekt Sedmi glas itn.

Predstavili so se nam tudi trije prostovoljci iz tujine, ki bivajo in so aktivni v Mariboru v okviru Evropske solidarnostne enote.

Verjamem, da smo z obema terenskima obiskoma podrezali prav v srčiko aktivnega državljanstva.

Veronika Gradišek

Avtor fotografij: Iztok Kostanjšek