Vsi dijaki in dijakinje drugega letnika gimnazije so se udeležili IATEFL tekmovanja iz angleškega jezika za 2.letnike, razpis tekmovanja je letos zahteval, da dijaki v skupini od 3 do 5 dijakov posnamejo kratek film v angleškem jeziku. V duhu prihajajočih olimpijskih iger pa tudi v duhu vsesplošne solidarnosti je bila letošnja tematika oziroma naslov »ALL FOR ONE – ONE FOR ALL«, žanr pa ADVERTISEMENT.

Dijaki so morali svojemu prispevku dati svoj naslov, pravilno in čim bolj izvirno pa so morali v scenariju uporabiti 10 predpisanih besed. Predpisana dolžina prispevka je bila 3 minute (brez uvodne in odjavne špice!). Kriteriji pri izbiri najboljše skupine (tako na šolski kot na državni ravni) pa naslednji: pravilnost in ustvarjalnost rabe podanih besed, jezik, izgovorjava, splošni vtis in tehnična izvedba (uvodna in odjavna špica, kvaliteta posnetka, časovna omejitev, prehodi med scenami in spremljevalna glasba/zvok).

Na državnem tekmovanju je bil od naših filmov najboljše ocenjen film Do better together, ki so ga ustvarili Pika Radej, Žan Zakšek, Nejc Bašič, Bor Ladika in Kristijan Hahn. Za svoj izdelek so bili nagrajeni z bronastim priznanjem. 
 
Mentorica: Alenka Špan