DonacijaSOP 2024
Podjetje SOP International d.o.o. s sedežem v Ljubljani je v petek, 10. 5. 2024 s posebnim dogodkom obeležilo 30 letnico poslovanja, hkrati pa so odprli tudi novo proizvodno halo v Krškem (Vrbina), kjer imajo sicer proizvodne prostore. Na celodnevnem dogodku "Skupaj Obarvajmo prihodnost" so se predavanj na temo inovativnih rešitev podjetja SOP in trajnostnega odstranjevanja barve udeležili tudi dijaki naše šole.
Ob tej priložnosti je direktor podjetja Benjamin Hlebec direktorju ŠC Krško - Sevnica Jožetu Pavloviču predal donacijo v obliki točkovnega varilnega avtomata in avtomatske varilne maske. Ravnatelj se je zahvalil za donacijo, ki bo  prispevala k posodobitvi praktičnega pouka na področju varjenja. 
 
Fotografija Posavski obzornik