V S2a so dijaki prebirali posamezna poglavja iz dela Samotno potovanje, nato pa naredili posnetek, v katerem so predstavili Almo, mesto ali kraj, v katerem se je nahajala, in ga postavili v razmerju nekoč in danes. Poskrbeti so morali tudi za slikovno dopolnitev povedanega. Mislim, da so delo opravili odlično, zato vas vabim k ogledu posnetkov.

Simona Karl, profesorica