Na Šolskem centru Krško-Sevnica se pripravljamo na skupni projekt s podjetjem Petrol d.o.o. z namenom ozaveščanja o učinkoviti rabe energije in izkoriščanju obnovljivih virov. Predavanja in delavnice nameravamo izvesti v mesecu marcu in aprilu, za zaključek pa si bomo ogledali primere dobre prakse izkoriščanja obnovljivih virov v Sloveniji. V projektu bodo sodelovali osnovnošolci osmih razredov in dijaki Srednje poklicne in strokovne šole.

Vse ostale informacije lahko najdete na spletni strani projekta.

www.viri-prihodnosti.si

Matjaž Cerar