V četrtek, 29. januarja 2015, so se dijaki R3A in R4A ter učitelji odpravili na strokovno ekskurzijo v Laško in Celje. Najprej smo obiskali Pivovarno v Laškem, kjer nas je pričakalo precej mrzlo vreme. Med čakanjem na tehnologa nam je vodička opisala zgodovino varjenja piva v Laškem. V zgodovini se pojavita dve prelomnici: začetki varjenja piva v letu 1825 z g. Franzom Geyerjem ter leto 1889, ko g. Simon Kukec po stečaju odkupi pivovarno in uveljavi novo vrsto piva - termalno pivo.

Tovarna stoji še danes na prvotnem mestu.Proizvodnja v tovarni je avtomatizirana, kar smo lahko videli na samem ogledu. Na poti po tovarni smo namreč srečali zelo malo zaposlenih. Po besedah tehnologa imajo zaposlen visoko kvalificirani kader z večinoma najmanj srednješolsko izobrazbo. Kljub trenutni politiki nezaposlovanja poskrbijo za prakso dijakov in študentov.

Po ogledu tovarne nas je vodička odpeljala do Muzeja Laško, v katerem smo lahko spoznali zgodovino mesta:  pradavnina in Panonsko morje, Kelti in Rimljani na ozemlju Laškega, preseljevanje narodov, Babenberžani in nastanek trga, pridige Primoža Trubarja v Laškem ter hiter gospodarski razvoj in nastanek mesta, čemur sta botrovala rudnik rjavega premoga za razvoj železniškega prometa in odkritje termalne vode. Muzej vsebuje tudi spominsko sobo z zgodovino varjenja piva.

Po ogledih v Laškem smo v Celju obiskali mednarodna sejma za avtomatiko, robotiko, mehatroniko IFAM in INTRONIKA. Sejem sodi v B2B (business to business) sejme in je edini te vrste pri nas za področje avtomatizacije, robotike, mehatronike, itn. Na sejmu so razstavljali domači in tuji proizvajalci. Lahko smo si ogledali kar nekaj zanimivih proizvodov in postavljenih procesov, med katerimi ni manjkalo manjših robotov, ki jih najdemo tudi na šoli (robot KUKA podjetja ABB).

Dijaki so med razstavljalci opravili anketo o zaposljivosti srednješolcev, tudi računalniških tehnikov. Veliko anketirancev je odgovorilo, da je za zaposlitev v tehničnem sektorju potrebno dodatno izobraževanje. Polovica je poznala izobraževalni program tehnik računalništva, saj je v določenih podjetjih zaposlenih veliko računalniških tehnikov. Seveda moramo poudariti, da smo obiskali sejem, ki je primarno namenjen avtomatikom in elektrotehnikom, zato so rezultati ankete precej optimistični. Seveda si želimo tudi v Sloveniji kakšen sejem informatike in računalništva, ki bi, če ne drugega, predstavil slovenska podjetja na tem področju.

Po izčrpanem dnevnem redu ekskurzije smo se v Krško vrnili polni vtisov.

Avtorji: R3A, R4A in spremljevalni učitelji (Marko Abram, Zoran Tkavc in Svetlana Novak)
Vir fotografij: Klemen Podpadec, R3A