Poklicno maturo je opravljalo 88 kandidatov

Kandidati so opravljali poklicno maturo v programih: elektrotehnik, tehnik računalništva in  strojni tehnik,

Skupni uspeh na spomladanskem roku je poklicne mature 93,2%

Najboljša dijaka, ki sta dosegla 20 in 21 točk od 23 možnih sta:

Klemen PODPADEC (tehnik računalništva)

Gašper KINK  (elektrotehnik)


ZLATI maturant, ki je osvojil 22točk od 23 možnih, pa je:

Marko SINTIČ (elektrotehnik)


Sponzor nagrad za najboljše dijake je bilo podjetje TIPS d.o.o., Leskovec pri Krškem.

 

 

Razglasitev rezultatov zaključnih izpitov v šol. letu 2015/16


Na zaključni izpit se je skupaj  prijavilo 48 kandidatov.

Pogoje za opravljanje je imelo 44 kandidatov.

Kandidati so opravljali zaključni izpit v:

PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar in Avtoserviser

PROGRAMU NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Pomočnik v tehnoloških procesih

Skupni uspeh na spomladanskem roku zaključnih izpitov 93,2%

Dijaka, ki sta dosegla odličen uspeh ( 5 točk) sta:

Klemen OBLAK (AVTOSERVISER)

Valmir SHURDHAJ (POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH)

 

Dijaki, ki so dosegli prav dober uspeh (4,5 točke) so:

Gregor GRMŠEK, Gregor HUDOKLIN, Jurij RADI, Matic SLOPŠEK in Klemen SLOPŠEK