V popoldanskih urah smo na omenjeni dan na našem Šolskem centru organizirali Rocket League turnir na daljavo. Sodelovale so ekipe iz OŠ Sevnica z ekipo Bots, OŠ Blanca z ekipo Blanca, OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Podčetrtek z ekipo Posavje, OŠ Brežice s Team Vaxity in The Black Hole ter srednješolske ekipe Stereo Madness, Avengers s tekmovalci iz OŠ Cerklje in Srednje ekonomske šole Novo mesto, Profesorji, YEET, Zek zek, Prša4Desus ter Nemščina vsepovsod. V dveh predtekmovanjih, osnovnošolskem in srednješolskem, so ekipe s tremi tekmovalci igrali na način Best of 3. V prvem krogu sta zmagali ekipi Bots v osnovnošolskem in Nemščina vsepovsod v srednješolskem turnirju.

Dijaki prvega, drugega in tretjega letnika Gimnazije Krško so v torek, 7. 5. 2019, preživeli dopoldan na Vrhniki in športni dan obarvali z literarnimi vsebinami.

Cankar je bil močno navezan na svoj rojstni kraj in ga v številnih delih opisuje in opeva. Na Vrhniki nanj spominjajo spominska hiša, spomenik in pa tematska pot, ki s sedemnajstimi obeležji pripoveduje zgodbo o življenju Ivana Cankarja.

Na 25. državnem prvenstvu iz gradbene mehanike za tretje letnike je naslov državne prvakinje osvojila Ana Urbanč.

Iskrene čestitke.

Mednarodni dogodek lahko obiščete tukaj: https://www.idm314.org/

Matematika v letalstvu za boljši svet pripravljeno od Klemna Snežiča iz E2A razreda Srednje šole Krško

V projektu Ministrstva za zunanje zadeve "mlade veleposlanice" sodeluje tudi Gimnazija Krško, ki jo zastopa dijakinja iz razreda G3A Zala Preskar. Sicer sodeluje deset dijakinj različnih slovenskih gimnazij, ki so se odzvale povabilu državne sekretarke na MZZ Simone Leskovar. Cilj projekta je dijakinjam približati vlogo in aktivnost žensk na področju zunanjih zadev, mednarodnih odnosov in diplomacije.

Na 10. mednarodnem tekmovanju v nosilnosti mostov iz špagetov je ekipa TOBEGA Gimnazije Krško, ki so jo sestavljali TOmislav Haring, BEnjamin Bogovič in GAšper Zlobko, osvojila drugo mesto, David Hode, Matic Ančimer in Sara Colarič, ki so sestavljali ekipo DMS Srednje poklicne in strokovne šole pa so osvojili tretje mesto.

V spomin lanski 500-letnici rojstva Adama Bohoriča so dijaki G1A, G2A, G3A, R2A in S3A ob kulturnem prazniku ustvarili virtualno proslavo Bohoriča in njegovih sopotnikov.  

Sprva prebiranje literature o takratnem času, nato zbiranje gradiva o pomembnem protestantu, potem snemanje materiala in na koncu sestavljanje v celoto je zahtevalo veliko popoldanskega časa, a dijaki so za delo poprijeli z ustvarjalno žilico, vodile pa so jih mentorice Simona Karl, Natalija Kneževič, Jana Škoda in Mateja Traven.
 
Pred vami je torej barvita in raznolika predstavitev vseh pomembnih protestantov v besedi in sliki, stroga pravila prvega šolskega reda, okusna hrana v 16. stoletju, sklepni del pa pripada "slam" poeziji z verzi poeta Prešerna.
 

Dijaki G1A smo imeli od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019 malce drugačen pouk kot običajno, saj smo pod mentorstvom učiteljev »izvajali« vsebine projektnega tedna v Kostanjevici na Krki.

Torek  je temeljil na matematični, geografski in kemijski podlagi. Razdelili smo se v tri skupine. Prva skupina je najprej s profesorico vzela vzorce vode,  izmerili smo  temperaturo in ph na licu mesta, vzorce pa smo shranili  še za kasnejšo obravnavo v kemijskem laboratoriju v šoli. Ko smo to storili, smo začeli opazovati naravo ter živali v vodi in na kopnem. Ob tem so reševali delovni list, povezan  z geografskimi vsebinami (relief, vplivi človeka na okolje …)

Sebastijan Arne Stolič je znova dokazal, da dijaki krške gimnazije že tradicionalno z znanjem angleščine posegajo po najvišjih priznanjih na državnem nivoju. Na državnem tekmovanju na v Kamniku je prejel srebrno priznanje.

Čestitke in poklon Sebastijanu za izvrstno znanje, posebne čestitke pa tudi še sedmim dijakinjam in dijakom G3A, ki so se udeležili regijskega tekmovanja.

Alenka Špan
Pri pouku književnosti v 3. letniku (tehnik računalništva) je nastalo lepo število izjemnih in zelo sporočilnih pesmi. V njih so dijaki prepričljivo izrazili, kako se počutijo v novi stvarnosti. Redki kažejo vdanost, večinoma gre za preizpraševanje vrednot, sveta in lastnega položaja v njem, izražajo ostro kritiko, upor in posredno tudi poziv na akcijo ... Jih bo kdo slišal?
 
Jana Škoda